Polymorphisms of Integrin, Alpha 6 Contribute to the Development and Neurologic Symptoms of Intracerebral Hemorrhage in Korean Population.
Hyun Kyung Park, Dae Jean Jo
J Korean Neurosurg Soc. 2011;50(4):293-298.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2011.50.4.293
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comprehensive analysis of autophagy-related gene expression profiles identified five gene biomarkers associated with immune infiltration and advanced plaques in carotid atherosclerosis
Chi Ma, Taoyuan Lu, Yanyan He, Dehua Guo, Lin Duan, Rufeng Jia, Dongyang Cai, Tao Gao, Zhongcan Chen, Binghua Xue, Tianxiao Li, Yingkun He
Orphanet Journal of Rare Diseases.2023;[Epub]     CrossRef
The progression of intracerebral hemorrhage (ICH) is related to the expression of integrin Β1 (ITGB1)
Hai-Yang Ma, Yan Xu, Chun-You Qiao, Yi Peng, Qi Ding, Li-Zhong Wang, Jun-Fei Yan, Yuan Hou, Fei Di
Chinese Neurosurgical Journal.2021;[Epub]     CrossRef
Influences of genetic variants on stroke recovery: a meta-analysis of the 31,895 cases
Nikhil Math, Thang S. Han, Irina Lubomirova, Robert Hill, Paul Bentley, Pankaj Sharma
Neurological Sciences.2019; 40(12): 2437.     CrossRef
Interleukin-6 Receptor Polymorphisms Contribute to the Neurological Status of Korean Patients with Ischemic Stroke
Dong Hwan Kim, Seung Don Yoo, Jinmann Chon, Dong Hwan Yun, Hee-Sang Kim, Hae Jeong Park, Su Kang Kim, Joo-Ho Chung, Jin Kyu Kang, Seung Ah Lee
Journal of Korean Medical Science.2016; 31(3): 430.     CrossRef
α6β4 Integrin Genetic Variations (A380T and R1281W) and Breast Cancer Risk in an Argentinian Population
Karina Acosta, Melina Lorenzini Campos, Susana Etcheverry, Pedro Zapata
International Journal of Molecular Sciences.2016; 17(10): 1540.     CrossRef