Primary Spinal Dumbbell-Shaped Mesenchymal Chondrosarcoma Located Intradurally and Extradurally.
Gyu Seong Bae, Seung Won Choi, Jin Young Youm, Seon Hwan Kim
J Korean Neurosurg Soc. 2011;50(5):468-471.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2011.50.5.468
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Primary intra- and extradural extramedullary mesenchymal chondrosarcoma with isolated punctate calcification: case report and literature review
Meigui Chen, Qingquan Lai
BMC Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Primary Spinal Intradural Extramedullary Mesenchymal Chondrosarcoma
Ryu Saito, Nobuo Senbokuya, Takashi Yagi, Hideyuki Yoshioka, Kazuya Kanemaru, Hiroyuki Kinouchi
World Neurosurgery.2021; 145: 376.     CrossRef
Surgical treatment of metastatic mesenchymal chondrosarcoma to the spine
Shuzhong Liu, Xi Zhou, An Song, Zhen Huo, Yipeng Wang, Yong Liu
Medicine.2020; 99(5): e18643.     CrossRef
Primary intradural extramedullary spinal mesenchymal chondrosarcoma: case report and literature review
Chih-Wei Chen, I-Hsin Chen, Ming-Hsiao Hu, Jen-Chieh Lee, Hsuan-Ying Huang, Ruey-Long Hong, Shu-Hua Yang
BMC Musculoskeletal Disorders.2019;[Epub]     CrossRef
Extraosseous Intradural Chondrosarcoma of the Cervical Spine: A Case Report with Brief Review of Literature
Elizabeth Presutto, Sejal Patel, Joseph Fullmer, Sajeev Ezhapilli
Case Reports in Radiology.2018; 2018: 1.     CrossRef
Primary intraspinal dumbbell-shaped mesenchymal chondrosarcoma with massive calcifications: a case report and review of the literature
Shudong Chen, Yufeng Wang, Guoyi Su, Bolai Chen, Dingkun Lin
World Journal of Surgical Oncology.2016;[Epub]     CrossRef
Extraskeletal Intraspinal Mesenchymal Chondrosarcoma; 18F-FDG PET/CT Finding
EunSeong Lee, Ho Young Lee, Gheeyoung Choe, Ki-Jeong Kim, Won Woo Lee, Sang Eun Kim
Clinical Nuclear Medicine.2014; 39(1): e64.     CrossRef