Ischemic Complications Occurring in the Contralateral Hemisphere after Surgical Treatment of Adults with Moyamoya Disease.
Young Jin Jung, Jae Sung Ahn, Do Hoon Kwon, Byung Duk Kwun
J Korean Neurosurg Soc. 2011;50(6):492-496.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2011.50.6.492
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical Characteristics of Immediate Contralateral Ischemia Subsequent to Revascularization for Moyamoya Disease
Daisuke Sato, Satoru Miyawaki, Hideaki Imai, Hiroki Hongo, Satoshi Kiyofuji, Satoshi Koizumi, Nobuhito Saito
World Neurosurgery.2024; 183: e355.     CrossRef
Effect of revascularization surgery on cerebral hemodynamics in adult moyamoya disease
Koki Onodera, Hidetoshi Ooigawa, Shinya Tabata, Tatsuki Kimura, Milan Lepic, Kaima Suzuki, Hiroki Kurita
Clinical Neurology and Neurosurgery.2024; 239: 108180.     CrossRef
Risk Factors for Ischemic Stroke After Revascularization Surgery in Patients with Moyamoya Disease: An Age-Stratified Comparative Meta-Analysis
Samuel D. Pettersson, Hanna K.L. Olofsson, Shan Ali, Dariusz Szarek, Grzegorz Miękisiak, Christopher S. Ogilvy
World Neurosurgery.2023; 173: 146.     CrossRef
Antiplatelet therapy may improve the prognosis of patients with moyamoya disease: a 12-year retrospective study
Yuting Luo, Zhixin Cao, Heng Ye, Shaoqing Wu, Xunsha Sun
Journal of Neurology.2023; 270(8): 3876.     CrossRef
Neuromonitoring Identifies Occlusion of Femoral Artery in STA-MCA Bypass Procedure: A Case Report
Miriam Shao, Aaron Kruse, Priscilla Nelson, David J. Langer, Justin W. Silverstein
The Neurodiagnostic Journal.2023; 63(3): 180.     CrossRef
Bilateral Improvement of Cerebrovascular Reserve Following Unilateral Revascularization Surgery in Moyamoya Disease: A Case Report
Atsushi FUJIKAWA, Toshio MACHIDA, Shigeki NAKANO, Satoshi ISHIGE, Osamu NAGANO
Surgery for Cerebral Stroke.2022; 50(1): 59.     CrossRef
Cerebral Ischemic Complications After Surgical Revascularization for Moyamoya Disease: Risk Factors and Development of a Predictive Model Based on Preoperative Nutritional Blood Parameters
Fangbao Li, Chuanfeng Li, Yunwei Sun, Yue Bao, Wenbo Jiang, Zuoyan Song, Yongyi Wang, Mingxing Liu, Weimin Wang, Tong Li, Luo Li
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Micro-clipping of small cortical branches during extracranial to intracranial bypass for complete cortical blood supply preservation
F. Sharafeddin, M.A. Lopez-Gonzalez
Neurochirurgie.2022; 68(5): 546.     CrossRef
Outcomes of Combined Revascularization Surgery for Moyamoya Disease without Preoperative Cerebral Angiography
Tomohiro Okuyama, Masahito Kawabori, Masaki Ito, Taku Sugiyama, Ken Kazumata, Miki Fujimura
World Neurosurgery.2022; 165: e446.     CrossRef
Individualized Perioperative Blood Pressure Management for Adult Moyamoya Disease: Experience from 186 Consecutive Procedures
Changwen Li, Nan Zhang, Shaojie Yu, Yong Xu, Yang Yao, Minghui Zeng, Dongxue Li, Chengyu Xia
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2021; 30(1): 105413.     CrossRef
Current trends in pediatric moyamoya: a survey of international practitioners
Harishchandra Lalgudi Srinivasan, Moran Hausman-Kedem, Edward R. Smith, Shlomi Constantini, Jonathan Roth
Child's Nervous System.2021; 37(6): 2011.     CrossRef
Ischemic complications following surgical treatment of moyamoya disease: risk factors and prevention
V.A. Lukshin, A.A. Shulgina, D.Yu. Usachev, A.E. Korshunov, O.B. Belousova, A.Yu. Lubnin
Voprosy neirokhirurgii imeni N.N. Burdenko.2021; 85(6): 26.     CrossRef
Acute Thrombectomy for Contralateral Internal Carotid Artery Occlusion after Revascularization Surgery for Quasi-moyamoya Disease: A Case Report
Shotaro OGAWA, Daisuke SATO, Seiei TORAZAWA, Takahiro OTA
NMC Case Report Journal.2021; 8(1): 673.     CrossRef
The First 24 h Hemodynamic Management in NICU after Revascularization Surgery in Moyamoya Disease
Jie Song, Yu Lei, Long Chen, Chao Gao, Wei Ni, Xing Wu, Gang Wu, Ying Mao, Jin Hu, Yuxiang Gu, Muh-Shi Lin
Behavioural Neurology.2021; 2021: 1.     CrossRef
Development and validation of a risk scoring model for postoperative adult moyamoya disease
Moinay Kim, Wonhyoung Park, Yeongu Chung, Si Un Lee, Jung Cheol Park, Do Hoon Kwon, Jae Sung Ahn, Seungjoo Lee
Journal of Neurosurgery.2021; 134(5): 1505.     CrossRef
High variance of intraoperative blood pressure predicts early cerebral infarction after revascularization surgery in patients with Moyamoya disease
Jiaxi Li, Yahui Zhao, Meng Zhao, Penghui Cao, Xingju Liu, Hao Ren, Dong Zhang, Yan Zhang, Rong Wang, Jizong Zhao
Neurosurgical Review.2020; 43(2): 759.     CrossRef
Cerebral Hyperperfusion Syndrome After Revascularization Surgery in Patients with Moyamoya Disease: Systematic Review and Meta-Analysis
Jin Yu, Jibo Zhang, Jieli Li, Jianjian Zhang, Jincao Chen
World Neurosurgery.2020; 135: 357.     CrossRef
Modern trends in diagnosis and surgical treatment of moyamoya disease
A.A. Shulgina, V.A. Lukshin, A.E. Korshunov, O.B. Belousova, I.N. Pronin, D.Yu. Usachev
Voprosy neirokhirurgii imeni N.N. Burdenko.2020; 84(4): 90.     CrossRef
Risk factors for and outcomes of postoperative complications in adult patients with moyamoya disease
Meng Zhao, Xiaofeng Deng, Dong Zhang, Shuo Wang, Yan Zhang, Rong Wang, Jizong Zhao
Journal of Neurosurgery.2019; 130(2): 531.     CrossRef
Contralateral acute vascular occlusion following revascularization surgery for moyamoya disease
Eric S. Sussman, Venkatesh Madhugiri, Mario Teo, Troels H. Nielsen, Sunil V. Furtado, Arjun V. Pendharkar, Allen L. Ho, Rogelio Esparza, Tej D. Azad, Michael Zhang, Gary K. Steinberg
Journal of Neurosurgery.2019; 131(6): 1702.     CrossRef
Risk factors for postoperative stroke in adults patients with moyamoya disease: a systematic review with meta-analysis
Wei Wei, Xin Chen, Jun Yu, Xu-Qin Li
BMC Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Revascularization Surgery in Patients with Ischemic-Type Moyamoya Disease: Predictors for Postoperative Stroke and Long-Term Outcomes
Lebao Yu, Li Ma, Zheng Huang, Zhiyong Shi, Rong Wang, Yuanli Zhao, Dong Zhang
World Neurosurgery.2019; 128: e582.     CrossRef
Evaluation and treatment of children with radiation-induced cerebral vasculopathy
David S. Hersh, Kenneth Moore, Vincent Nguyen, Lucas Elijovich, Asim F. Choudhri, Jorge A. Lee-Diaz, Raja B. Khan, Brandy Vaughn, Paul Klimo
Journal of Neurosurgery: Pediatrics.2019; 24(6): 680.     CrossRef
Postoperative Cerebral Ischemia Due to Hypotension in Moyamoya Patient with Autonomic Dysfunction
Toshio Machida, Yoshinori Higuchi, Shigeki Nakano, Satoshi Ishige, Junichiro Shimada, Koichi Honma
World Neurosurgery.2018; 109: 204.     CrossRef
Characteristics of infarction after encephaloduroarteriosynangiosis in young patients with moyamoya disease
Hyun Gi Kim, Seung-Koo Lee, Jung-Dong Lee
Journal of Neurosurgery: Pediatrics.2017; 19(1): 1.     CrossRef
Moyamoya Disease: Impact of Evolving Different Management Approaches to Improve Overall Neurologic Outcome
Guru Dutta Satyarthee
World Neurosurgery.2017; 102: 684.     CrossRef
Risk Factors for Newly Developed Cerebral Infarction After Surgical Revascularization for Adults with Moyamoya Disease
Wonhyoung Park, Jae Sung Ahn, Hye Sun Lee, Jung Cheol Park, Byung Duk Kwun
World Neurosurgery.2016; 92: 65.     CrossRef
Unstable moyamoya disease: clinical features and impact on perioperative ischemic complications
Takeshi Funaki, Jun C. Takahashi, Yasushi Takagi, Takayuki Kikuchi, Kazumichi Yoshida, Takafumi Mitsuhara, Hiroharu Kataoka, Tomohisa Okada, Yasutaka Fushimi, Susumu Miyamoto
Journal of Neurosurgery.2015; 122(2): 400.     CrossRef
The frequency of postoperative stroke in moyamoya disease following combined revascularization: a single-university series and systematic review
Ken Kazumata, Masaki Ito, Kikutaro Tokairin, Yasuhiro Ito, Kiyohiro Houkin, Naoki Nakayama, Satoshi Kuroda, Tatsuya Ishikawa, Hiroyasu Kamiyama
Journal of Neurosurgery.2014; 121(2): 432.     CrossRef
Ischemic Complications after Revascularization Surgery in Patients with Moyamoya Disease
Norikazu HATANO, Teppei KAWABATA, Shinsuke MURAOKA, Michihiro KURIMOTO, Tadashi WATANABE, Takao KOJIMA, Yukio SEKI
Surgery for Cerebral Stroke.2013; 41(4): 240.     CrossRef
Clinical Features, Surgical Treatment and Long-Term Outcome in Adult Patients with Moyamoya Disease in China
Xiang-Yang Bao, Lian Duan, De-Sheng Li, Wei-Zhong Yang, Wei-Jian Sun, Zheng-Shan Zhang, Rui Zong, Cong Han
Cerebrovascular Diseases.2012; 34(4): 305.     CrossRef