Ischemic Complications Occurring in the Contralateral Hemisphere after Surgical Treatment of Adults with Moyamoya Disease.
Young Jin Jung, Jae Sung Ahn, Do Hoon Kwon, Byung Duk Kwun
J Korean Neurosurg Soc. 2011;50(6):492-496.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2011.50.6.492
Citations to this article as recorded by Crossref logo
High variance of intraoperative blood pressure predicts early cerebral infarction after revascularization surgery in patients with Moyamoya disease
Jiaxi Li, Yahui Zhao, Meng Zhao, Penghui Cao, Xingju Liu, Hao Ren, Dong Zhang, Yan Zhang, Rong Wang, Jizong Zhao
Neurosurgical Review.2020; 43(2): 759.     CrossRef
Cerebral Hyperperfusion Syndrome After Revascularization Surgery in Patients with Moyamoya Disease: Systematic Review and Meta-Analysis
Jin Yu, Jibo Zhang, Jieli Li, Jianjian Zhang, Jincao Chen
World Neurosurgery.2020; 135: 357.     CrossRef
Modern trends in diagnosis and surgical treatment of moyamoya disease
A.A. Shulgina, V.A. Lukshin, A.E. Korshunov, O.B. Belousova, I.N. Pronin, D.Yu. Usachev
Voprosy neirokhirurgii imeni N.N. Burdenko.2020; 84(4): 90.     CrossRef
Risk factors for and outcomes of postoperative complications in adult patients with moyamoya disease
Meng Zhao, Xiaofeng Deng, Dong Zhang, Shuo Wang, Yan Zhang, Rong Wang, Jizong Zhao
Journal of Neurosurgery.2019; 130(2): 531.     CrossRef
Contralateral acute vascular occlusion following revascularization surgery for moyamoya disease
Eric S. Sussman, Venkatesh Madhugiri, Mario Teo, Troels H. Nielsen, Sunil V. Furtado, Arjun V. Pendharkar, Allen L. Ho, Rogelio Esparza, Tej D. Azad, Michael Zhang, Gary K. Steinberg
Journal of Neurosurgery.2019; 131(6): 1702.     CrossRef
Risk factors for postoperative stroke in adults patients with moyamoya disease: a systematic review with meta-analysis
Wei Wei, Xin Chen, Jun Yu, Xu-Qin Li
BMC Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Revascularization Surgery in Patients with Ischemic-Type Moyamoya Disease: Predictors for Postoperative Stroke and Long-Term Outcomes
Lebao Yu, Li Ma, Zheng Huang, Zhiyong Shi, Rong Wang, Yuanli Zhao, Dong Zhang
World Neurosurgery.2019; 128: e582.     CrossRef
Postoperative Cerebral Ischemia Due to Hypotension in Moyamoya Patient with Autonomic Dysfunction
Toshio Machida, Yoshinori Higuchi, Shigeki Nakano, Satoshi Ishige, Junichiro Shimada, Koichi Honma
World Neurosurgery.2018; 109: 204.     CrossRef
Characteristics of infarction after encephaloduroarteriosynangiosis in young patients with moyamoya disease
Hyun Gi Kim, Seung-Koo Lee, Jung-Dong Lee
Journal of Neurosurgery: Pediatrics.2017; 19(1): 1.     CrossRef
Moyamoya Disease: Impact of Evolving Different Management Approaches to Improve Overall Neurologic Outcome
Guru Dutta Satyarthee
World Neurosurgery.2017; 102: 684.     CrossRef
Risk Factors for Newly Developed Cerebral Infarction After Surgical Revascularization for Adults with Moyamoya Disease
Wonhyoung Park, Jae Sung Ahn, Hye Sun Lee, Jung Cheol Park, Byung Duk Kwun
World Neurosurgery.2016; 92: 65.     CrossRef
Unstable moyamoya disease: clinical features and impact on perioperative ischemic complications
Takeshi Funaki, Jun C. Takahashi, Yasushi Takagi, Takayuki Kikuchi, Kazumichi Yoshida, Takafumi Mitsuhara, Hiroharu Kataoka, Tomohisa Okada, Yasutaka Fushimi, Susumu Miyamoto
Journal of Neurosurgery.2015; 122(2): 400.     CrossRef
The frequency of postoperative stroke in moyamoya disease following combined revascularization: a single-university series and systematic review
Ken Kazumata, Masaki Ito, Kikutaro Tokairin, Yasuhiro Ito, Kiyohiro Houkin, Naoki Nakayama, Satoshi Kuroda, Tatsuya Ishikawa, Hiroyasu Kamiyama
Journal of Neurosurgery.2014; 121(2): 432.     CrossRef
Ischemic Complications after Revascularization Surgery in Patients with Moyamoya Disease
Norikazu HATANO, Teppei KAWABATA, Shinsuke MURAOKA, Michihiro KURIMOTO, Tadashi WATANABE, Takao KOJIMA, Yukio SEKI
Surgery for Cerebral Stroke.2013; 41(4): 240.     CrossRef
Clinical Features, Surgical Treatment and Long-Term Outcome in Adult Patients with Moyamoya Disease in China
Xiang-Yang Bao, Lian Duan, De-Sheng Li, Wei-Zhong Yang, Wei-Jian Sun, Zheng-Shan Zhang, Rui Zong, Cong Han
Cerebrovascular Diseases.2012; 34(4): 305.     CrossRef