Characteristics and Treatment Outcome of Intracranial Aneurysms in Children and Adolescents
Sun Mo Nam, Donghwan Jang, Kyu-Chang Wang, Seung-Ki Kim, Ji Hoon Phi, Ji Yeoun Lee, Won-Sang Cho, Jeong Eun Kim, Hyun-Seung Kang
J Korean Neurosurg Soc. 2019;62(5):551-560.   Published online 2019 Aug 30     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2019.0140
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Risk factors for preoperative seizures in pediatric patients with intracranial aneurysms
Ruiqi Chen, Xin Zan, Anqi Xiao, Rui Guo, Lu Xing, Lu Ma, Chao You, Yi Liu
Clinical Neurology and Neurosurgery.2020; 189: 105616.     CrossRef