Morphological and Hemodynamic Parameters for Middle Cerebral Artery Bifurcation Aneurysm Rupture Risk Assessment
Hao Qin, Qixia Yang, Qiang Zhuang, Jianwu Long, Fan Yang, Hongqi Zhang
J Korean Neurosurg Soc. 2017;60(5):504-510.   Published online 2017 Aug 30     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2017.0101.009
Citations to this article as recorded by Crossref logo
COMPUTATIONAL STUDY ON THE RUPTURE RISK IN REAL CEREBRAL ANEURYSMS WITH GEOMETRICAL AND FLUID-MECHANICAL PARAMETERS USING FSI SIMULATIONS AND MACHINE LEARNING ALGORITHMS
ALFREDO ARANDA, ALVARO VALENCIA
Journal of Mechanics in Medicine and Biology.2019; : 1950014.     CrossRef
Morphological Variables Associated With Ruptured Middle Cerebral Artery Aneurysms
Jian Zhang, Anil Can, Srinivasan Mukundan, Michael Steigner, Victor M Castro, Dmitriy Dligach, Sean Finan, Sheng Yu, Vivian Gainer, Nancy A Shadick, Guergana Savova, Shawn Murphy, Tianxi Cai, Zhong Wang, Scott T Weiss, Rose Du
Neurosurgery.2018;[Epub]     CrossRef
Determining Significant Morphological and Hemodynamic Parameters to Assess the Rupture Risk of Cerebral Aneurysms
Nicolás Amigo, Álvaro Valencia
Journal of Medical and Biological Engineering.2018;[Epub]     CrossRef
High wall shear stress beyond a certain range in the parent artery could predict the risk of anterior communicating artery aneurysm rupture at follow-up
Xin Zhang, Tamrakar Karuna, Zhi-Qiang Yao, Chuan-Zhi Duan, Xue-Min Wang, Shun-Ting Jiang, Xi-Feng Li, Jia-He Yin, Xu-Ying He, Shen-Quan Guo, Yun-Chang Chen, Wen-Chao Liu, Ran Li, Hai-Yan Fan
Journal of Neurosurgery.2018; : 1.     CrossRef