Quantitative Digital Subtraction Angiography in Pediatric Moyamoya Disease
Jung-Eun Cheon
J Korean Neurosurg Soc. 2015;57(6):432-435.   Published online 2015 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2015.57.6.432
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Construction of Diagnosis Model of Moyamoya Disease Based on Convolution Neural Network Algorithm
Xiangcheng Hao, Li Xu, Yin Liu, Cheng Luo, Yiming Yin, Xiao Chen, Xiaoyang Tao, Xue Fei Deng
Computational and Mathematical Methods in Medicine.2022; 2022: 1.     CrossRef
Neuroimaging in Moyamoya angiopathy: Updated review
E. Filimonova, K. Ovsiannikov, J. Rzaev
Clinical Neurology and Neurosurgery.2022; 222: 107471.     CrossRef
Digital Subtraction Angiography Contrast Material Transport as a Direct Assessment for Blood Perfusion of Middle Cerebral Artery Stenosis
Yun-Hao Lu, Yan Cai, Yi Zhang, Rui Wang, Zhi-Yong Li
Frontiers in Physiology.2021;[Epub]     CrossRef
Blind image restoration algorithm based on improved sparse Bayesian low dose CT
Xiaopei Liu, Jianfu Teng, Weiping Zhang
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems.2020; 38(4): 3867.     CrossRef
Association of intracranial arteriovenous malformation embolization with more rapid rate of perfusion in the peri-nidal region on color-coded quantitative digital subtraction angiography
Sphoorti Shellikeri, Harrison Bai, Randolph M Setser, Robert W Hurst, Anne Marie Cahill
Journal of NeuroInterventional Surgery.2020; 12(9): 902.     CrossRef
Imaging of Moyamoya Disease and Moyamoya Syndrome: Current Status
Jincheng Li, Meiyu Jin, Xiaoyan Sun, Jingying Li, Yumei Liu, Yanli Xi, Qiang Wang, Wenzhuo Zhao, Yanzhi Huang
Journal of Computer Assisted Tomography.2019; 43(2): 257.     CrossRef
Perfusion imaging with 320-slice spiral computed tomography and color-coded digital subtraction angiography for assessing acute skeletal muscle ischemia-reperfusion injury in a rabbit model
Chengzhi Li, Xingyi Liu, Huimin You, Hong Zhang, Yuqi Liu, Yan Zhang
BMC Medical Imaging.2019;[Epub]     CrossRef
Chronic Dilatation of Superficial Temporal Artery and Middle Meningeal Artery Associated with Development of Collateral Circulation After Bypass Surgery for Moyamoya Angiopathy
Daizo Ishii, Takahito Okazaki, Toshinori Matsushige, Katsuhiro Shinagawa, Shigeyuki Sakamoto, Jumpei Oshita, Kaoru Kurisu
World Neurosurgery.2018; 119: e864.     CrossRef
Color-coded Digital Subtraction Angiography for Assessing Acute Skeletal Muscle Ischemia-Reperfusion Injury in a Rabbit Model
Yan Zhang, Chengzhi Li, Hong Zhang, Wanghai Li, Jinwei Li, Xiaobai Wang
Academic Radiology.2018; 25(12): 1609.     CrossRef