Moyamoya Syndrome: A Window of Moyamoya Disease
Ji Hoon Phi, Kyu-Chang Wang, Ji Yeoun Lee, Seung-Ki Kim
J Korean Neurosurg Soc. 2015;57(6):408-414.   Published online 2015 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2015.57.6.408
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prospective evaluation of the diagnostic value of plasma apelin 12 levels for differentiating patients with moyamoya and intracranial atherosclerotic diseases
Wei Hu, Wan Jiang, Li Ye, Yanghua Tian, Bing Shen, Kai Wang
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Difference in Cerebral Circulation Time between Subtypes of Moyamoya Disease and Moyamoya Syndrome
Kaijiang Kang, Jingjing Lu, Dong Zhang, Youxiang Li, Dandan Wang, Peng Liu, Bohong Li, Yi Ju, Xingquan Zhao
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Consensus statement on current and emerging methods for the diagnosis and evaluation of cerebrovascular disease
Manus J Donahue, Eric Achten, Petrice M Cogswell, Frank-Erik De Leeuw, Colin P Derdeyn, Rick M Dijkhuizen, Audrey P Fan, Rashid Ghaznawi, Jeremy J Heit, M Arfan Ikram, Peter Jezzard, Lori C Jordan, Eric Jouvent, Linda Knutsson, Richard Leigh, David S Lieb
Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism.2017; : 0271678X1772183.     CrossRef
Neuroimaging of vascular reserve in patients with cerebrovascular diseases
Meher R. Juttukonda, Manus J. Donahue
NeuroImage.2017;[Epub]     CrossRef
Association between moyamoya syndrome and the RNF213 c.14576G>A variant in patients with neurofibromatosis Type 1
Ji Hoon Phi, Jung Won Choi, Moon-Woo Seong, Tackeun Kim, Youn Joo Moon, Joongyub Lee, Eun Jung Koh, Seul Ki Ryu, Tae Hee Kang, Jae Seung Bang, Chang Wan Oh, Sung Sup Park, Ji Yeoun Lee, Kyu-Chang Wang, Seung-Ki Kim
Journal of Neurosurgery: Pediatrics.2016; 17(6): 717.     CrossRef
More Precise Imaging Analysis and Diagnosis of Moyamoya Disease and Moyamoya Syndrome Using High-Resolution Magnetic Resonance Imaging
Le-Bao Yu, Huan He, Ji-Zong Zhao, Rong Wang, Qian Zhang, Zhi-Yong Shi, Jun-Shi Shao, Dong Zhang
World Neurosurgery.2016; 96: 252.     CrossRef
Letter to the Editor:RNF213variant and quasimoyamoya disease
Masaki Komiyama
Journal of Neurosurgery: Pediatrics.2016; 18(5): 653.     CrossRef
Significant Association of the RNF213 p.R4810K Polymorphism with Quasi-Moyamoya Disease
Takaaki Morimoto, Yohei Mineharu, Hatasu Kobayashi, Kouji H. Harada, Takeshi Funaki, Yasushi Takagi, Nobuyuki Sakai, Susumu Miyamoto, Akio Koizumi
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2016; 25(11): 2632.     CrossRef