Enhanced Efficacy of Human Brain-Derived Neural Stem Cells by Transplantation of Cell Aggregates in a Rat Model of Parkinson's Disease
Eun Sil Shin, Onyou Hwang, Yu-Shik Hwang, Jun-Kyo Francis Suh, Young Il Chun, Sang Ryong Jeon
J Korean Neurosurg Soc. 2014;56(5):383-389.   Published online 2014 Nov 30     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2014.56.5.383
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Curcumin-Activated Mesenchymal Stem Cells Derived from Human Umbilical Cord and Their Effects on MPTP-Mouse Model of Parkinson’s Disease: A New Biological Therapy for Parkinson’s Disease
Yun-Liang Wang, Xin-Shan Liu, Shan-Shan Wang, Peng Xue, Zhi-Lei Zeng, Xiao-Peng Yang, Si-Miao Zhang, Wei Zheng, Linlin Hua, Jin-Feng Li, Hai-Tao Wang, Shang Guo
Stem Cells International.2020; 2020: 1.     CrossRef
Novel Approach to Stem Cell Therapy in Parkinson's Disease
Ibon Garitaonandia, Rodolfo Gonzalez, Glenn Sherman, Andrey Semechkin, Andrew Evans, Russell Kern
Stem Cells and Development.2018; 27(14): 951.     CrossRef
Fasudil Enhances Therapeutic Efficacy of Neural Stem Cells in the Mouse Model of MPTP-Induced Parkinson’s Disease
Yan-Hua Li, Jing-Wen Yu, Jian-Yin Xi, Wen-Bo Yu, Jian-Chun Liu, Qing Wang, Li-Juan Song, Ling Feng, Ya-Ping Yan, Guang-Xian Zhang, Bao-Guo Xiao, Cun-gen Ma
Molecular Neurobiology.2017; 54(7): 5400.     CrossRef
Velvet antler polypeptide is able to induce differentiation of neural stem cells towards neurons in vitro
Zhang Lihong, Zhuang Zhihong, Sun Yanan, Ma Shuhua, Yang Weifeng, Lei Hongtao, Zuo Junling, Ouyang Jingfeng, Wang Yi
Journal of Traditional Chinese Medicine.2017; 37(3): 308.     CrossRef
Engraftment of Dopamine Neuron Precursor Cells Derived from Adult Mesenchymal Stem Cells: Preliminary In Vivo Study
Maria Teresa Gonzalez Garza
Journal of Stem Cell Research & Therapeutics.2017;[Epub]     CrossRef
The Effect of MSCs Derived from the Human Umbilical Cord Transduced by Fibroblast Growth Factor-20 on Parkinson’s Disease
Li Jinfeng, Wang Yunliang, Liu Xinshan, Wang Shanshan, Xu Chunyang, Xue Peng, Yang Xiaopeng, Xu Zhixiu, Yin Honglei, Cao Xia, Duan Haifeng, Cao Bingzhen
Stem Cells International.2016; 2016: 1.     CrossRef
Inverse Expression Levels of EphrinA3 and EphrinA5 Contribute to Dopaminergic Differentiation of Human SH-SY5Y Cells
Ting Wang, Jing Chen, Chuan-Xi Tang, Xiao-Yan Zhou, Dian-Shuai Gao
Journal of Molecular Neuroscience.2016; 59(4): 483.     CrossRef
The emerging roles of transplanted radial glial cells in regenerating the central nervous system
RobinE White, DenisS Barry
Neural Regeneration Research.2015; 10(10): 1548.     CrossRef