Renal Subcapsular Hematoma after Percutaneous Transfemoral Angiography
Jin-Seok Yi, Hyung-Jin Lee, Hong-Jae Lee, Ji-Ho Yang
J Korean Neurosurg Soc. 2014;55(2):96-98.   Published online 2014 Feb 28     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2014.55.2.96
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Iatrogenic retroperitoneal hematoma as an access-site complication of neurointervention
Wei-An Tai, Chia-Hung Wu, Kan Ling, Shu-Ting Chen, Te-Ming Lin, Hsuen-En Hwang, Chao-Bao Luo, Wan-Yuo Guo, Feng-Chi Chang
Journal of the Chinese Medical Association.2022; 85(7): 774.     CrossRef
Perirenal hematoma and delayed contrast metabolism after cerebral intravascular therapy: A case report
Yang Li, Xin Zhao, Ying Zhang, Qian Yang, Guoxing Liu, Tao Liu, Xuekai Zhang, Ming Zhou
Medicine.2022; 101(39): e30807.     CrossRef
A case of subcapsular renal hematoma status post celiac artery thrombectomy
Peter Iskander
International Journal of Surgery Case Reports.2021; 81: 105798.     CrossRef
Unexpected renal hemorrhage after endovascular repair of complicated type B aortic dissection: two cases report
Hongwei Zhang, Bangsheng Jia, Ling Zeng, Zhenghua Xiao, Jiayu Shen, Hong Qian, Eryong Zhang, Jia Hu
BMC Surgery.2018;[Epub]     CrossRef
Spontaneous Subcapsular Renal Hematoma as a Complication of Acute Pyelonephritis: A Case Report
Ivan Jankovic, Tomislav Nikolic, Slobodanka Mitrovic, Radisa Vojinovic
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research.2017; 18(4): 357.     CrossRef
Renal Subcapsular Hematoma after Intravenous Thrombolysis in a Patient with Acute Cerebral Infarction
Yun Kyung La, Ji Hwa Kim, Kyung-Yul Lee
Neurointervention.2016; 11(2): 127.     CrossRef