Post-Traumatic Cerebral Infarction Following Low-Energy Penetrating Craniocerebral Injury Caused by a Nail
Po-Chuan Chen, Shih-Hung Tsai, Yu-Long Chen, Wen-I Liao
J Korean Neurosurg Soc. 2014;55(5):293-295.   Published online 2014 May 31     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2014.55.5.293
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Diagnosis and treatment of a penetrating brain injury caused by a welding electrode
Lin Shi, Yue Sun, Limin Chen, Hang Xue, Weitao Zhang, Hongfa Yang
Medicine.2019; 98(10): e14528.     CrossRef
Nonmissile Penetrating Head Injuries: Surgical Management and Review of the Literature
Xi-Sheng Li, Jun Yan, Chang Liu, Yu Luo, Xing-Sheng Liao, Liang Yu, Shao-Wen Xiao
World Neurosurgery.2017; 98: 873.e9.     CrossRef
Management of a Low-Energy Penetrating Brain Injury Caused by a Nail
V. R. Ferraz, G. B. Aguiar, J. L. Vitorino-Araujo, G. L. Badke, J. C. E. Veiga
Case Reports in Neurological Medicine.2016; 2016: 1.     CrossRef