Hybrid Surgery of Multilevel Cervical Degenerative Disc Disease : Review of Literature and Clinical Results
Sang-Bok Lee, Kyoung-Suok Cho, Jong-Youn Kim, Do-Sung Yoo, Tae-Gyu Lee, Pil-Woo Huh
J Korean Neurosurg Soc. 2012;52(5):452-458.   Published online 2012 Nov 30     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2012.52.5.452
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Hybrid implants in anterior cervical decompressive surgery for degenerative disease
Massimiliano Visocchi, Salvatore Marino, Giorgio Ducoli, GiuseppeM.V. Barbagallo, Pasqualino Ciappetta, Francesco Signorelli
Journal of Craniovertebral Junction and Spine.2021; 12(1): 54.     CrossRef
Stem Cells and Spinal Fusion
Vivek P. Shah, Wellington K. Hsu
Neurosurgery Clinics of North America.2020; 31(1): 65.     CrossRef
Comprehensive Analysis of Hybrid Surgery and Anterior Cervical Discectomy and Fusion in Cervical Diseases
Jianfeng Zhang, Fanxin Meng, Yan Ding, Jie Li, Jian Han, Xintao Zhang, Wei Dong
Medicine.2020; 99(5): e19055.     CrossRef
Comparison of 2-year follow-up results of the hybrid surgery using Mobi-C combined with ROI-C and anterior cervical discectomy and fusion for the treatment of contiguous two-level cervical degenerative disc diseases
Yang Xiong, Yong-Dong Yang, Xing Yu, Lian-Yong Bi, Ji-Zhou Yang, Feng-Xian Wang, Yi Qu, Zi-Yi Zhao, Ding-Yan Zhao
Journal of Clinical Neuroscience.2020; 73: 42.     CrossRef
Neuroregeneration: Regulation in Neurodegenerative Diseases and Aging
N. V. Bobkova, R. A. Poltavtseva, S. V. Leonov, G. T. Sukhikh
Biochemistry (Moscow).2020; 85(S1): 108.     CrossRef
A comparison study between hybrid surgery and anterior cervical discectomy and fusion for the treatment of multilevel cervical spondylosis
Yong-Dong Yang, He Zhao, Yi Chai, Ding-Yan Zhao, Li-Jun Duan, He-Jun Wang, Jin-Jin Zhu, Shu-Hui Yang, Chuan-Hong Li, Si-Xue Chen, Seoung-Mok Chae, Jia-Wei Song, Xiu-Mei Wang, Xing Yu
The Bone & Joint Journal.2020; 102-B(8): 981.     CrossRef
Does Hybrid Surgery Improve Quality of Life in Multilevel Cervical Degenerative Disk Disease? Five-Year Follow-up Study
Giovanni Grasso, Marcello Sallì, Fabio Torregrossa
World Neurosurgery.2020; 140: 527.     CrossRef
Short-Term Outcomes of Anterior Fusion–Nonfusion Hybrid Surgery versus Posterior Cervical Laminoplasty in the Treatment of Multilevel Cervical Spondylotic Myelopathy
Hua Chen, Hao Liu, Yang Meng, Beiyu Wang, Quan Gong, Yueming Song
World Neurosurgery.2018; 116: e1007.     CrossRef
Anterior cervical discectomy and fusion versus hybrid surgery in multilevel cervical spondylotic myelopathy
Chun-Ming Zhao, Qian Chen, Yu Zhang, Ai-Bing Huang, Wen-Yuan Ding, Wei Zhang
Medicine.2018; 97(34): e11973.     CrossRef
Clinical and Radiologic Features of 3 Reconstructive Procedures for the Surgical Management of Patients with Bilevel Cervical Degenerative Disc Disease at a Minimum Follow-Up Period of 5 Years: A Comparative Study
Kai-Feng Wang, Shuo Duan, Zhen-Qi Zhu, Hai-Ying Liu, Chen-Jun Liu, Shuai Xu
World Neurosurgery.2018; 113: e70.     CrossRef
Are Controversial Issues in Cervical Total Disc Replacement Resolved or Unresolved?: A Review of Literature and Recent Updates
Chun-Kun Park, Kyeong-Sik Ryu
Asian Spine Journal.2018; 12(1): 178.     CrossRef
Artificial Disk Replacement Combined With Fusion Versus 2-Level Fusion in Cervical 2-Level Disk Disease With a 5-Year Follow-up
Gyu Yeul Ji, Chang Hyun Oh, Dong Ah Shin, Yoon Ha, Seong Yi, Keung Nyun Kim, Hyun Cheol Shin, Do Heum Yoon
Clinical Spine Surgery: A Spine Publication.2017; 30(5): E620.     CrossRef
A Prospective Study of Interbody Fat Graft Application With the Anterior Contralateral Cervical Microdiscectomy to Preserve Segmental Mobility
Yunus Aydın, Halit Çavuşoğlu, İsmail Yüce, Ahmet Özdilmaç, Okan Kahyaoğlu
Neurosurgery.2017;[Epub]     CrossRef
Cervical arthroplasty versus anterior cervical fusion for symptomatic adjacent segment disease after anterior cervical fusion surgery: Review of treatment in 41 patients
Sang-Bok Lee, Kyoung-Suok Cho
Clinical Neurology and Neurosurgery.2017; 162: 59.     CrossRef
A prospective randomized trial comparing anterior cervical discectomy and fusion versus plate-only open-door laminoplasty for the treatment of spinal stenosis in degenerative diseases
Yun-qi Jiang, Xi-Lei Li, Xiao-gang Zhou, Chong Bian, Han-ming Wang, Jian-ming Huang, Jian Dong
European Spine Journal.2017; 26(4): 1162.     CrossRef
Prospective clinical and radiographic evaluation of an allogeneic bone matrix containing stem cells (Trinity Evolution® Viable Cellular Bone Matrix) in patients undergoing two-level anterior cervical discectomy and fusion
Timothy A. Peppers, Dennis E. Bullard, Jed S. Vanichkachorn, Scott K. Stanley, Paul M. Arnold, Erik I. Waldorff, Rebekah Hahn, Brent L. Atkinson, James T. Ryaby, Raymond J. Linovitz
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2017;[Epub]     CrossRef
Cervical anterior hybrid technique with bi-level Bryan artificial disc replacement and adjacent segment fusion for cervical myelopathy over three consecutive segments
Jiang Chen, Lin Xu, Yu-Song Jia, Qi Sun, Jin-Yu Li, Chen-Ying Zheng, Chun-Xiao Bai, Qin-Sheng Yu
Journal of Clinical Neuroscience.2016; 27: 59.     CrossRef
Hybrid Corpectomy and Disc Arthroplasty for Cervical Spondylotic Myelopathy Caused by Ossification of Posterior Longitudinal Ligament and Disc Herniation
Huang-Chou Chang, Tsung-Hsi Tu, Hsuan-Kan Chang, Jau-Ching Wu, Li-Yu Fay, Peng-Yuan Chang, Ching-Lan Wu, Wen-Cheng Huang, Henrich Cheng
World Neurosurgery.2016; 95: 22.     CrossRef
Anterior cervical discectomy and fusion versus anterior cervical corpectomy and fusion in multilevel cervical spondylotic myelopathy
Tao Wang, Hui Wang, Sen Liu, Huang-Da An, Huan Liu, Wen-Yuan Ding
Medicine.2016; 95(49): e5437.     CrossRef
Hybrid Surgery Versus Anterior Cervical Discectomy and Fusion in Multilevel Cervical Disc Diseases
Jianfeng Zhang, Fanxin Meng, Yan Ding, Jie Li, Jian Han, Xintao Zhang, Wei Dong
Medicine.2016; 95(21): e3621.     CrossRef
Hybrid surgery versus anterior cervical discectomy and fusion for multilevel cervical degenerative disc diseases: a meta-analysis
Peng Tian, Xin Fu, Zhi-Jun Li, Xiao-Lei Sun, Xin-Long Ma
Scientific Reports.2015;[Epub]     CrossRef
Hybrid surgery for multilevel cervical degenerative disc diseases: a systematic review of biomechanical and clinical evidence
Zhiwei Jia, Zhongjun Mo, Fan Ding, Qing He, Yubo Fan, Dike Ruan
European Spine Journal.2014; 23(8): 1619.     CrossRef