Percutaneous Balloon Compression of Trigeminal Ganglion for the Treatment of Idiopathic Trigeminal Neuralgia : Experience in 50 Patients.
Seong Soon Park, Myung Ki Lee, Jae Woo Kim, Jin Young Jung, Ik Soo Kim, Chang Ghu Ghang
J Korean Neurosurg Soc. 2008;43(4):186-189.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2008.43.4.186
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Evaluation of the effects of personalized 3D-printed jig plate–assisted puncture in trigeminal balloon compression
Yilong Peng, Zhengyuan Xie, Shaoai Chen, Jiajun Dong, Yi Wu
British Journal of Neurosurgery.2024; 38(2): 457.     CrossRef
Anatomic Variations of Foramen Ovale as a Predictor of Successful Cannulation in Percutaneous Trigeminal Rhizotomies
Jonah Gordon, Keaton Piper, Zeegan George, Kunal Vakharia, Yarema B. Bezchlibnyk, Harry Van Loveren
Operative Neurosurgery.2024; 26(3): 279.     CrossRef
Trigeminal and Glossopharyngeal Neuralgia
Anthony K. Allam, M. Benjamin Larkin, Himanshu Sharma, Ashwin Viswanathan
Neurologic Clinics.2024; 42(2): 585.     CrossRef
A Comparative Review of the Outcome Following MVD and PBC in Patients with Trigeminal Neuralgia
Yi Zhou, Ning-Ning Dou, Xue-Lai Liu, Hui Wang, Jun Zhong
Journal of Neurological Surgery Part A: Central European Neurosurgery.2023; 84(05): 470.     CrossRef
Relationship between compression time and long-term hypoesthesia in primary trigeminal neuralgia treated with percutaneous balloon compression
Qiu Xia, Haitao Huang, Yi Ma, Quancai Wang, Bin Wang, Fangkun Jing, Yangxi Xu, Yanfeng Li, Bo Zhou
Neurosurgical Review.2023;[Epub]     CrossRef
Treatment of Third Branch Trigeminal Neuralgia With a Balloon Inflated in the Foramen Ovale
Zhangfan Lu, Jiadong Wang, Yang Cao, Chenglong Sun, Quan Du, Yongfeng Shen, Wenhua Yu, Yuanfeng Du
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Long‐term recurrence‐free survival and complications of percutaneous balloon compression and radiofrequency thermocoagulation of Gasserian ganglion for trigeminal neuralgia: A retrospective study of 1313 cases
Shuyue Zheng, Rong Yuan, Jiaxiang Ni, Hongfu Liu, Yucheng Yang, Shusheng Zhang, Juanhong Li
Pain Practice.2022; 22(5): 532.     CrossRef
Percutaneous balloon compression for secondary trigeminal neuralgia caused by cerebellopontine angle tumors
Chengrong Jiang, Yuyuan Jia, Yulong Chong, Jing Wang, Wu Xu, Weibang Liang
Acta Neurochirurgica.2022; 164(11): 2975.     CrossRef
Ablation Procedures
Anthony Kaspa Allam, M. Benjamin Larkin Michael, Ben Shofty, Ashwin Viswanathan
Neurosurgery Clinics of North America.2022; 33(3): 339.     CrossRef
Clinical Efficacy of a Spiral CT-Guided Balloon Compression Day-Surgery Operation for the Treatment of Trigeminal Neuralgia
Bing Xu, Zi-pu Jia, Hao Ren, Lan Meng, Ying Shen, Tao Wang, Fang Luo, Rui Lv
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Unilateral Approach to Primary Bilateral Trigeminal Neuralgia Via Bilateral Microvascular Decompression
Yizhe Liu, Kai Zhang, Hongxing Li, Han Wang, Guangliang Han, Qiang Zong
Journal of Craniofacial Surgery.2022; 33(5): e497.     CrossRef
The pros and cons of multiple puncture in percutaneous balloon compression for treatment of trigeminal neuralgia
Chenglong Sun, Wenhao Zheng, Qiang Zhu, Quan Du, Wenhua Yu
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Letter to the Editor. PBC for trigeminal neuralgia: predictive power of the balloon shape
Songshan Chai, Kai Fu, Bangkun Yang, Jie Zhang, Nanxiang Xiong
Journal of Neurosurgery.2022; : 1.     CrossRef
Balloon compression vs radiofrequency for primary trigeminal neuralgia: a randomized, controlled trial
Hugo Sterman-Neto, Cristiane Yoko Fukuda, Kleber Paiva Duarte, Valquíria Aparecida da Silva, Antonia Lilian de Lima Rodrigues, Ricardo Galhardoni, Silvia R.D.T. de Siqueira, José Tadeu Tesseroli de Siqueira, Manoel Jacobsen Teixeira, Daniel Ciampi de Andr
Pain.2021; 162(3): 919.     CrossRef
Localization of Foramen Ovale According to Bone Landmarks of the Splanchnocranium: Help for Transforaminal Surgical Approach to Trigeminal Neuralgia
Daniele Gibelli, Michaela Cellina, Giancarlo Oliva, Chiarella Sforza
Journal of Craniofacial Surgery.2021; 32(2): 762.     CrossRef
Efficacy and Safety of Awake Computed Tomography–Guided Percutaneous Balloon Compression of Trigeminal Ganglion for Trigeminal Neuralgia
Bing Huang, Ming Yao, QiLiang Chen, Xindan Du, Zhang Li, Keyue Xie, Yong Fei, Huy Do, Xiang Qian
Pain Medicine.2021; 22(11): 2700.     CrossRef
The Transformation of the Balloon Shape in Percutaneous Balloon Compression for Trigeminal Neuralgia
Chenglong Sun, Wenhao Zheng, Qiang Zhu, Quan Du, Wenhua Yu
Journal of Pain Research.2021; Volume 14: 3805.     CrossRef
Gamma Knife Radiosurgery on the Trigeminal Root Entry Zone for Idiopathic Trigeminal Neuralgia: Results and a Review of the Literature
So Hee Park, Jin Woo Chang
Yonsei Medical Journal.2020; 61(2): 111.     CrossRef
Treatment Outcomes in Trigeminal Neuralgia–A Systematic Review of Domains, Dimensions and Measures
Carolina Venda Nova, Joanna M. Zakrzewska, Sarah R. Baker, Richeal Ni Riordain
World Neurosurgery: X.2020; 6: 100070.     CrossRef
Percutaneous balloon compression of Gasserian ganglion for idiopathic trigeminal neuralgia
Shivani Rastogi, Anurag Agarwal, Manjari Bansal, Hitesh Patel, Deepak Malviya, Arvind Singh
Indian Journal of Pain.2019; 33(3): 136.     CrossRef
Prospective Comparison of Redo Microvascular Decompression and Percutaneous Balloon Compression as Primary Surgery for Recurrent Trigeminal Neuralgia
Jing-nan Chen, Wen-hua Yu, Hang-gen Du, Li Jiang, Xiao-qiao Dong, Jie Cao
Journal of Korean Neurosurgical Society.2018; 61(6): 747.     CrossRef
Results of Percutaneous Balloon Compression in Trigeminal Pain Syndromes
Sanjeet S. Grewal, Panagiotis Kerezoudis, Oscar Garcia, Alfredo Quinones-Hinojosa, Ronald Reimer, Robert E. Wharen
World Neurosurgery.2018; 114: e892.     CrossRef
Microvascular Decompression for Treatment of Trigeminal Neuralgia: Factors That Predict Complete Pain Relief and Study of Efficacy and Safety in Older Patients
Sarun Nunta-aree, Kasemsak Patiwech, Bunpot Sitthinamsuwan
World Neurosurgery.2018; 110: e979.     CrossRef
Percutaneous balloon compression for persistent or recurrent trigeminal neuralgia after microvascular decompression: personal experience of 28 patients
Wu Xu, Chengrong Jiang, Chen Yu, Weibang Liang
Acta Neurologica Belgica.2018; 118(4): 561.     CrossRef
The Shape of the Foramen Ovale
Matthew J. Zdilla, Kristen M. Fijalkowski
Journal of Craniofacial Surgery.2017; 28(2): 548.     CrossRef
Percutaneous Balloon Compression vs Percutaneous Retrogasserian Glycerol Rhizotomy for the Primary Treatment of Trigeminal Neuralgia
Pär Asplund, Patric Blomstedt, A. Tommy Bergenheim
Neurosurgery.2016; 78(3): 421.     CrossRef
Angular Relationship Between the Foramen Ovale and the Trigeminal Impression
Matthew J. Zdilla, Scott A. Hatfield, Kelsey R. Mangus
Journal of Craniofacial Surgery.2016; 27(8): 2177.     CrossRef
Long-term Follow-up of Trigeminal Neuralgia Patients treated with Percutaneous Balloon Compression Technique: A Retrospective Analysis
Suman Yadav, Rajratna M Sonone, Chandresh Jaiswara, Shipra Bansal, Deepak Singh, Vidhi Chhabra Rathi
The Journal of Contemporary Dental Practice.2016; 17(3): 263.     CrossRef
Percutaneous Balloon Compression for Trigeminal Neuralgia
Jose Luis De Córdoba, Marcel García Bach, Núria Isach, Salvador Piles
Regional Anesthesia and Pain Medicine.2015; 40(5): 616.     CrossRef
Effective management of lower divisional pain in trigeminal neuralgia using balloon traction
Mario K. Teo, Nigel J. Suttner
British Journal of Neurosurgery.2015; 29(3): 343.     CrossRef
Percutaneous balloon compression (PBC) of trigeminal ganglion for recurrent trigeminal neuralgia after microvascular decompression (MVD)
Y. Du, D. Yang, X. Dong, Q. Du, H. Wang, W. Yu
Irish Journal of Medical Science (1971 -).2015; 184(4): 745.     CrossRef
A New Method of Airway Management in Patients Undergoing Gasserian Ganglion Thermal Coagulation
Wolfgang Klug, Christian Reiterer, Adam Bukaty, Wolfgang Schramm
Journal of Neurosurgical Anesthesiology.2015; 27(3): 252.     CrossRef
Dyna-CT-assisted percutaneous microballoon compression for trigeminal neuralgia
Xiaochuan Huo, Xiaoyun Sun, Zhenxing Zhang, Wenshi Guo, Ning Guan, Junsheng Luo
Journal of NeuroInterventional Surgery.2014; 6(7): 521.     CrossRef
Minimizing Technical Failure of Percutaneous Balloon Compression for Trigeminal Neuralgia Using Neuronavigation
Miltiadis Georgiopoulos, John Ellul, Elisabeth Chroni, Constantine Constantoyannis
ISRN Neurology.2014; 2014: 1.     CrossRef
A Review of Percutaneous Treatments for Trigeminal Neuralgia
Jason S. Cheng, Daniel A. Lim, Edward F. Chang, Nicholas M. Barbaro
Operative Neurosurgery.2014; 10(1): 25.     CrossRef
Trigeminal and Glossopharyngeal Neuralgia
Gaddum Duemani Reddy, Ashwin Viswanathan
Neurologic Clinics.2014; 32(2): 539.     CrossRef
Experience with Conventional Radiofrequency Thermorhizotomy in Patients with Failed Medical Management for Trigeminal Neuralgia
Sarita Singh, Reetu Verma, Manoj Kumar, Virendra Rastogi, Jaishree Bogra
The Korean Journal of Pain.2014; 27(3): 260.     CrossRef
The role of percutaneous balloon compression in the treatment of trigeminal neuralgia recurring after other surgical procedures
Nicola Montano, Fabio Papacci, Beatrice Cioni, Rina Di Bonaventura, Mario Meglio
Acta Neurologica Belgica.2014; 114(1): 59.     CrossRef
Percutaneous Retrogasserian Balloon Compression for Trigeminal Neuralgia: Review of Critical Technical Details and Outcomes
A. Tommy Bergenheim, Pär Asplund, Bengt Linderoth
World Neurosurgery.2013; 79(2): 359.     CrossRef
Percutaneous Microballoon Compression for Trigeminal Neuralgia Using Dyna-CT
Huo Xiaochuan, S. Xiaoyun, Luo Junsheng, Guan Ning, Guo Wenshi, Zhang Zhenxing
Interventional Neuroradiology.2013; 19(3): 359.     CrossRef
Comparative Evaluation of Surgical Procedures for Trigeminal Neuralgia
Monika Parmar, Neha Sharma, Vikas Modgill, Purushotham Naidu
Journal of Maxillofacial and Oral Surgery.2013; 12(4): 400.     CrossRef
Outcomes After Percutaneous Surgery for Patients With Multiple Sclerosis-Related Trigeminal Neuralgia
Grant W. Mallory, John L. Atkinson, Kathy J. Stien, B. Mark Keegan, Bruce E. Pollock
Neurosurgery.2012; 71(3): 581.     CrossRef
Percutaneous balloon compression for the treatment of trigeminal neuralgia in patients with multiple sclerosis. Analysis of the potentially prognostic factors
Nicola Montano, Fabio Papacci, Beatrice Cioni, Rina Di Bonaventura, Mario Meglio
Acta Neurochirurgica.2012; 154(5): 779.     CrossRef
Percutaneous Trigeminal Ganglion Balloon Compression Rhizotomy: Experience in 27 Patients
Tadej Strojnik, Tomaž Ŝmigoc
The Scientific World Journal.2012; 2012: 1.     CrossRef
Surgical Management of Medically Refractory Trigeminal Neuralgia
Bruce E. Pollock
Current Neurology and Neuroscience Reports.2012; 12(2): 125.     CrossRef
Orofacial pain
Kenneth M. Hargreaves
Pain.2011; 152(3): S25.     CrossRef
Masseter muscle function after percutaneous balloon compression of trigeminal ganglion for the treatment of trigeminal neuralgia: A neurophysiological follow-up study
Elisabeth Chroni, Constantine Constantoyannis, Ioannis Prasoulis, Odysseas Kargiotis, George C. Kagadis, Miltiadis Georgiopoulos, Panayiotis Polychronopoulos
Clinical Neurophysiology.2011; 122(2): 410.     CrossRef
Correlation of clinical findings and results of percutaneous balloon compression for patients with trigeminal neuralgia
Monika Stomal-Słowińska, Jerzy Słowiński, Tae-Kyu Lee, Ryan J. Uitti, H. Gordon Deen, Ronald Reimer, William P. Cheshire, Grace Herzog-Bryan, Robert E. Wharen
Clinical Neurology and Neurosurgery.2011; 113(1): 14.     CrossRef
Posterior Fossa Exploration for Trigeminal Neuralgia Patients Older Than 70 Years of Age
Bruce E. Pollock, Kathy J. Stien
Neurosurgery.2011; 69(6): 1255.     CrossRef
Management of direct carotid-cavernous sinus fistulas with the use of ethylene-vinyl alcohol (Onyx) only: preliminary results
Marco Zenteno, Jorge Santos-Franco, Vladimir Rodríguez-Parra, Jorge Balderrama, Yolanda Aburto-Murrieta, Susana Vega-Montesinos, Ángel Lee
Journal of Neurosurgery.2010; 112(3): 595.     CrossRef
The predictive power of balloon shape and change of sensory functions on outcome of percutaneous balloon compression for trigeminal neuralgia
Pär Asplund, Bengt Linderoth, A. Tommy Bergenheim
Journal of Neurosurgery.2010; 113(3): 498.     CrossRef
Surgical Management of Trigeminal Neuralgia Patients with Recurrent or Persistent Pain Despite Three or More Prior Operations
Bruce E. Pollock, Kathy J. Stein
World Neurosurgery.2010; 73(5): 523.     CrossRef
Prospective Comparison of Posterior Fossa Exploration and Stereotactic Radiosurgery Dorsal Root Entry Zone Target as Primary Surgery for Patients With Idiopathic Trigeminal Neuralgia
Bruce E. Pollock, Kimberly A. Schoeberl
Neurosurgery.2010; 67(3): 633.     CrossRef
Factors That Influence Outcome of Percutaneous Balloon Compression in the Treatment of Trigeminal Neuralgia
Konstantinos Kouzounias, Gastón Schechtmann, Göran Lind, Jaleh Winter, Bengt Linderoth
Neurosurgery.2010; 67(4): 925.     CrossRef