Delayed Bone Cement Displacement Following Balloon Kyphoplasty.
Hee Sun Wang, Hyeun Sung Kim, Chang Il Ju, Seok Won Kim
J Korean Neurosurg Soc. 2008;43(4):212-214.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2008.43.4.212
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Percutaneous kyphoplasty combined with pediculoplasty for the surgical treatment of osteoporotic thoracolumbar burst fractures
Changming Xiao, Haozhong Wang, Yang Lei, Mingzhong Xie, Sen Li
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2024;[Epub]     CrossRef
A comparative study of PSPVP and PSIBG in the treatment of stage II–III Kummell’s disease
Jian-Qiao Zhang, Zhong-You Zeng, Hui-Gen Lu, Wei Yu, Xu-Qi Hu, Wei-Shan Chen, Gang Chen
Bio-Medical Materials and Engineering.2023; 34(3): 261.     CrossRef
Bone Cement Reperfusion Revision Surgery for Symptomatic Recurrence of Kümmell’s Disease After Percutaneous Kyphoplasty
Tangyiheng Chen, Cheng Lin, Yujie Wang, Huilin Yang, Xuefeng Li, Genglei Chu, Weimin Jiang, Yijie Liu
Global Spine Journal.2023; : 219256822311741.     CrossRef
Prevention of Bone Cement Displacement in Kümmell Disease without Neurological Deficits through Treatment with a Novel Hollow Pedicle Screw Combined with Kyphoplasty
Shixiao Zhong, Feilong Bao, Qianbo Fan, Yayu Zhao, Weichao Li
Orthopaedic Surgery.2023; 15(10): 2515.     CrossRef
Evaluation of the clinical efficacy of the bilateral pedicle cement anchoring technique in percutaneous vertebroplasty for Kümmell disease
Dexin Zou, Huimin Wang, Yong Zhao, Xuri Sun, Wei Du
Experimental and Therapeutic Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Open Surgery for Osteoporotic Compression Fracture Within One Month of Single Level Balloon Kyphoplasty
Chi Ho Kim, Pius Kim, Chang Il Ju, Seok Won Kim
Korean Journal of Neurotrauma.2023; 19(3): 348.     CrossRef
Acute Paraparesis Caused by Spinal Epidural Fluid After Balloon Kyphoplasty for Traumatic Avascular Necrosis: A Case Report
Chi Ho Kim, Pius Kim, Chang Il Ju, Seok Won Kim
Korean Journal of Neurotrauma.2023; 19(3): 398.     CrossRef
Vertebral augmentation plus short-segment fixation versus vertebral augmentation alone in Kümmell’s disease: a systematic review and meta-analysis
Juan P. Cabrera, Gastón Camino-Willhuber, Alfredo Guiroy, Charles A. Carazzo, Martin Gagliardi, Andrei F. Joaquim
Neurosurgical Review.2022; 45(2): 1009.     CrossRef
Unilateral Percutaneous Kyphoplasty with O-Arm Navigation for the Treatment of Kümmell’s Disease
Yukun Jia, Zhan Peng, Jin Li, Yuantian Qin, Guangye Wang
Journal of Pain Research.2022; Volume 15: 257.     CrossRef
Risk factors for bone cement displacement after percutaneous vertebral augmentation for osteoporotic vertebral compression fractures
Xiangcheng Gao, Jinpeng Du, Lin Gao, Dingjun Hao, Hua Hui, Baorong He, Liang Yan
Frontiers in Surgery.2022;[Epub]     CrossRef
Predictive Factors for Bone Cement Displacement following Percutaneous Vertebral Augmentation in Kümmell’s Disease
Xiangcheng Gao, Jinpeng Du, Yongyuan Zhang, Yining Gong, Bo Zhang, Zechao Qu, Dingjun Hao, Baorong He, Liang Yan
Journal of Clinical Medicine.2022; 11(24): 7479.     CrossRef
A novel bone cement screw system combined with vertebroplasty for the treatment of Kummell disease with bone deficiency at the vertebral anterior border: A minimum 3-year follow-up study
Biao Wang, Yuhang Wang, Haiping Zhang, Liang Yan, Lingbo Kong, Simin He, Dingjun Hao
Clinical Neurology and Neurosurgery.2021; 201: 106434.     CrossRef
Is Kummell’s Disease a Misdiagnosed and/or an Underreported Complication of Osteoporotic Vertebral Compression Fractures? A Pattern of the Condition and Available Treatment Modalities
Olga Adamska, Krzysztof Modzelewski, Artur Stolarczyk, Jurij Kseniuk
Journal of Clinical Medicine.2021; 10(12): 2584.     CrossRef
Delayed posttraumatic vertebral body collapse “Kummell disease”
Olga Adamska, Krzysztof Modzelewski, Artur Stolarczyk, Jurij Kseniuk
Medicine: Case Reports and Study Protocols.2021; 2(4): e0092.     CrossRef
Long-term efficacy and safety of bone cement-augmented pedicle screw fixation for stage III Kümmell disease
Guo-ye Mo, Teng-peng Zhou, Hui-zhi Guo, Yong-xian Li, Yong-chao Tang, Dan-qing Guo, Pei-jie Luo, Dong-xiao Li, Kai Yuan, Ling Mo, Shun-cong Zhang
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Comparison of Intravertebral Clefts between Kümmell Disease and Acute Osteoporotic Vertebral Compression Fracture: A Radiological Study
Zhenzhong Chen, Chao Lou, Weiyang Yu, Dengwei He
Orthopaedic Surgery.2021; 13(7): 1979.     CrossRef
Treatment of Kümmell’s disease with sequential infusion of bone cement: A retrospective study
Xing Zhang, Yong-Chao Li, Hong-Peng Liu, Bing Zhou, Hui-Lin Yang
World Journal of Clinical Cases.2020; 8(23): 5887.     CrossRef
Treatment of Kümmell’s disease with sequential infusion of bone cement: A retrospective study
Xing Zhang, Yong-Chao Li, Hong-Peng Liu, Bing Zhou, Hui-Lin Yang
World Journal of Clinical Cases.2020; 8(23): 5884.     CrossRef
Analysis of percutaneous kyphoplasty or short-segmental fixation combined with vertebroplasty in the treatment of Kummell disease
Wei Lu, Long Wang, Chunlin Xie, Zhaowei Teng, Gonghai Han, Rongmao Shi, Jinlong Liang, Sheng Lu
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2019;[Epub]     CrossRef
Posterior Screw Fixation in Previously Augmented Vertebrae with Bone Cement : Is It Inapplicable?
Jae Hoo Park, Chang Il Ju, Seok Won Kim
Journal of Korean Neurosurgical Society.2018; 61(1): 114.     CrossRef
Is percutaneous kyphoplasty the better choice for minimally invasive treatment of neurologically intact osteoporotic Kümmell’s disease? A comparison of two minimally invasive procedures
JiaNan Zhang, Yong Fan, Xin He, YiBin Meng, YunFei Huang, ShuaiJun Jia, JinPeng Du, QiNing Wu, DingJun Hao
International Orthopaedics.2018; 42(6): 1321.     CrossRef
Percutaneous kyphoplasty versus posterior spinal fixation with vertebroplasty for treatment of Kümmell disease
Hou-Kun Li, Ding-Jun Hao, Jun-Song Yang, Da-Geng Huang, Cheng-Cheng Yu, Jia-Nan Zhang, Lin Gao, Han Li, Bing Qian
Medicine.2017; 96(51): e9287.     CrossRef
Percutaneous Pedicle Screw Fixation with Polymethylmethacrylate Augmentation for the Treatment of Thoracolumbar Intravertebral Pseudoarthrosis Associated with Kummell’s Osteonecrosis
Hyeun-Sung Kim, Dong-Hwa Heo
BioMed Research International.2016; 2016: 1.     CrossRef
Insufficient Penetration of Bone Cement Into the Trabecular Bone
Yeong Ho Jeong, Chul Joong Lee, Jei Taick Yeon, Junyeal Bae, Eunjoo Choi, Pyung Bok Lee, Francis Sahngun Nahm
Regional Anesthesia and Pain Medicine.2016; 41(5): 616.     CrossRef
Balloon Kyphoplasty: An Effective Treatment for Kummell Disease?
Pius Kim, Seok Won Kim
Korean Journal of Spine.2016; 13(3): 102.     CrossRef
Bone Cement Dislodgement: One of Complications Following Bone Cement Augmentation Procedures for Osteoporotic Spinal Fracture
Kee-Yong Ha, Young-Hoon Kim, Sung-Rim Yoo, Jan Noel Molon
Journal of Korean Neurosurgical Society.2015; 57(5): 367.     CrossRef
Bone Cement-Augmented Percutaneous Short Segment Fixation: An Effective Treatment for Kummell's Disease?
Seon Joo Park, Hyeun Sung Kim, Seok Ki Lee, Seok Won Kim
Journal of Korean Neurosurgical Society.2015; 58(1): 54.     CrossRef
Comparison of percutaneous vertebroplasty and percutaneous kyphoplasty for the management of Kümmell’s disease
Guang-Quan Zhang, Yan-Zheng Gao, Shu-Lian Chen, Shuai Ding, Kun Gao, Hong-Qiang Wang
Indian Journal of Orthopaedics.2015; 49(6): 577.     CrossRef
Clinical effect evaluation of percutaneous vertebroplasty combined with the spinal external fixator for the treatment of osteoporotic compressive fractures with posterior vertebral defect
Xizheng Song, Wenjun Wang, Yiguo Yan, Jianhong Zuo, Nvzhao Yao, Haiying Lin
European Spine Journal.2014; 23(12): 2711.     CrossRef
Posterior decompression and short segmental pedicle screw fixation combined with vertebroplasty for Kümmell’s disease with neurological deficits
GUANG-QUAN ZHANG, YAN-ZHENG GAO, JIA ZHENG, JIAN-PING LUO, CHAO TANG, SHU-LIAN CHEN, HONG-QIANG WANG, KE LIU, RUI-GANG XIE
Experimental and Therapeutic Medicine.2013; 5(2): 517.     CrossRef
Instability of treated vertebrae after balloon kyphoplasty causing paraparesis in osteoporotic vertebral compression fracture: a report of two cases
Tetsuro Ohba, Shigeto Ebata, Devin Clinton, Kenske Koyama, Hirotaka Haro
European Spine Journal.2013; 22(S3): 341.     CrossRef
Comparison of the Results of Balloon Kyphoplasty Performed at Different Times after Injury
Gun Soek Oh, Hyeun Sung Kim, Chang IL Ju, Seok Won Kim, Seung Myung Lee, Ho Shin
Journal of Korean Neurosurgical Society.2010; 47(3): 199.     CrossRef