Delayed Bone Cement Displacement Following Balloon Kyphoplasty.
Hee Sun Wang, Hyeun Sung Kim, Chang Il Ju, Seok Won Kim
J Korean Neurosurg Soc. 2008;43(4):212-214.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2008.43.4.212
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A novel bone cement screw system combined with vertebroplasty for the treatment of Kummell disease with bone deficiency at the vertebral anterior border: A minimum 3-year follow-up study
Biao Wang, Yuhang Wang, Haiping Zhang, Liang Yan, Lingbo Kong, Simin He, Dingjun Hao
Clinical Neurology and Neurosurgery.2021; 201: 106434.     CrossRef
Treatment of Kümmell’s disease with sequential infusion of bone cement: A retrospective study
Xing Zhang, Yong-Chao Li, Hong-Peng Liu, Bing Zhou, Hui-Lin Yang
World Journal of Clinical Cases.2020; 8(23): 5887.     CrossRef
Treatment of Kümmell’s disease with sequential infusion of bone cement: A retrospective study
Xing Zhang, Yong-Chao Li, Hong-Peng Liu, Bing Zhou, Hui-Lin Yang
World Journal of Clinical Cases.2020; 8(23): 5884.     CrossRef
Analysis of percutaneous kyphoplasty or short-segmental fixation combined with vertebroplasty in the treatment of Kummell disease
Wei Lu, Long Wang, Chunlin Xie, Zhaowei Teng, Gonghai Han, Rongmao Shi, Jinlong Liang, Sheng Lu
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2019;[Epub]     CrossRef
Posterior Screw Fixation in Previously Augmented Vertebrae with Bone Cement : Is It Inapplicable?
Jae Hoo Park, Chang Il Ju, Seok Won Kim
Journal of Korean Neurosurgical Society.2018; 61(1): 114.     CrossRef
Is percutaneous kyphoplasty the better choice for minimally invasive treatment of neurologically intact osteoporotic Kümmell’s disease? A comparison of two minimally invasive procedures
JiaNan Zhang, Yong Fan, Xin He, YiBin Meng, YunFei Huang, ShuaiJun Jia, JinPeng Du, QiNing Wu, DingJun Hao
International Orthopaedics.2018; 42(6): 1321.     CrossRef
Percutaneous kyphoplasty versus posterior spinal fixation with vertebroplasty for treatment of Kümmell disease
Hou-Kun Li, Ding-Jun Hao, Jun-Song Yang, Da-Geng Huang, Cheng-Cheng Yu, Jia-Nan Zhang, Lin Gao, Han Li, Bing Qian
Medicine.2017; 96(51): e9287.     CrossRef
Percutaneous Pedicle Screw Fixation with Polymethylmethacrylate Augmentation for the Treatment of Thoracolumbar Intravertebral Pseudoarthrosis Associated with Kummell’s Osteonecrosis
Hyeun-Sung Kim, Dong-Hwa Heo
BioMed Research International.2016; 2016: 1.     CrossRef
Insufficient Penetration of Bone Cement Into the Trabecular Bone
Yeong Ho Jeong, Chul Joong Lee, Jei Taick Yeon, Junyeal Bae, Eunjoo Choi, Pyung Bok Lee, Francis Sahngun Nahm
Regional Anesthesia and Pain Medicine.2016; 41(5): 616.     CrossRef
Balloon Kyphoplasty: An Effective Treatment for Kummell Disease?
Pius Kim, Seok Won Kim
Korean Journal of Spine.2016; 13(3): 102.     CrossRef
Bone Cement Dislodgement: One of Complications Following Bone Cement Augmentation Procedures for Osteoporotic Spinal Fracture
Kee-Yong Ha, Young-Hoon Kim, Sung-Rim Yoo, Jan Noel Molon
Journal of Korean Neurosurgical Society.2015; 57(5): 367.     CrossRef
Bone Cement-Augmented Percutaneous Short Segment Fixation: An Effective Treatment for Kummell's Disease?
Seon Joo Park, Hyeun Sung Kim, Seok Ki Lee, Seok Won Kim
Journal of Korean Neurosurgical Society.2015; 58(1): 54.     CrossRef
Clinical effect evaluation of percutaneous vertebroplasty combined with the spinal external fixator for the treatment of osteoporotic compressive fractures with posterior vertebral defect
Xizheng Song, Wenjun Wang, Yiguo Yan, Jianhong Zuo, Nvzhao Yao, Haiying Lin
European Spine Journal.2014; 23(12): 2711.     CrossRef
Posterior decompression and short segmental pedicle screw fixation combined with vertebroplasty for Kümmell’s disease with neurological deficits
GUANG-QUAN ZHANG, YAN-ZHENG GAO, JIA ZHENG, JIAN-PING LUO, CHAO TANG, SHU-LIAN CHEN, HONG-QIANG WANG, KE LIU, RUI-GANG XIE
Experimental and Therapeutic Medicine.2013; 5(2): 517.     CrossRef
Instability of treated vertebrae after balloon kyphoplasty causing paraparesis in osteoporotic vertebral compression fracture: a report of two cases
Tetsuro Ohba, Shigeto Ebata, Devin Clinton, Kenske Koyama, Hirotaka Haro
European Spine Journal.2013; 22(S3): 341.     CrossRef
Comparison of the Results of Balloon Kyphoplasty Performed at Different Times after Injury
Gun Soek Oh, Hyeun Sung Kim, Chang IL Ju, Seok Won Kim, Seung Myung Lee, Ho Shin
Journal of Korean Neurosurgical Society.2010; 47(3): 199.     CrossRef