Pituitary Apoplexy due to Pituitary Adenoma Infarction.
Joo Pyung Kim, Bong Jin Park, Sung Bum Kim, Young Jin Lim
J Korean Neurosurg Soc. 2008;43(5):246-249.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2008.43.5.246
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Ischemic Infarction of Pituitary Apoplexy: A Retrospective Study of 46 Cases From a Single Tertiary Center
Qiang Zhu, Yuchao Liang, Ziwen Fan, Yukun Liu, Chunyao Zhou, Hong Zhang, Tianshi Li, Yanpeng Zhou, Jianing Yang, Yinyan Wang, Lei Wang
Frontiers in Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Head and Tail Entity Fusion Model in Medical Knowledge Graph Construction: Case Study for Pituitary Adenoma
An Fang, Pei Lou, Jiahui Hu, Wanqing Zhao, Ming Feng, Huiling Ren, Xianlai Chen
JMIR Medical Informatics.2021; 9(7): e28218.     CrossRef
Pituitary Apoplexy Leading to Cerebral Infarction: A Systematic Review
Qiuhong Jiang, Su Xiao, Liming Shu, Xinyi Huang, Xiuhui Chen, Hua Hong
European Neurology.2020; 83(2): 121.     CrossRef
Coagulative necrotic pituitary adenoma apoplexy: A retrospective study of 21 cases from a large pituitary center in China
Zihao Wang, Lu Gao, Wenze Wang, Xiaopeng Guo, Chenzhe Feng, Wei Lian, Yongning Li, Bing Xing
Pituitary.2019; 22(1): 13.     CrossRef
Recognition and Appropriate Use of Magnetic Resonance Imaging for Emergent Neuroradiology
Joseph M. Rozell, Shan Li
Seminars in Ultrasound, CT and MRI.2017; 38(4): 424.     CrossRef
Pituitary apoplexy presenting as a peripheral rim enhancing parasellar mass lesion with dural enhancement along the tentorium
Laxminadh Sivaraju, Vinay S Hegde, Narayanam AS Kiran, Nandita Ghosal, Alangar S Hegde
The Neuroradiology Journal.2017; 30(6): 561.     CrossRef
Pituitary adenoma apoplexy
Irina V. Tereshchenko
Clinical Medicine (Russian Journal).2017; 95(2): 177.     CrossRef
Symptomatic Occlusion of Internal Carotid Artery Caused by Pituitary Macro Adenoma Among the Patients Without Apoplectic Signs; Case Report and Review of the Literature
Omidvar Rezaei, Guive Sharifi, Kaveh Ebrahimzadeh, Mohammad Hallajnejad
Iranian Journal of Cancer Prevention.2016;[Epub]     CrossRef
Symptomatic Occlusion of Internal Carotid Artery Caused by Pituitary Macro Adenoma Among the Patients Without Apoplectic Signs; Case Report and Review of the Literature
Omidvar Rezaei, Guive Sharifi, Kaveh Ebrahimzadeh, Mohammad Hallajnejad
International Journal of Cancer Management.2016;[Epub]     CrossRef
Neurologic Disorder Masquerading as Postpregnancy Progression of Keratoconus
Samaresh Srivastava, Vardhaman P Kankariya, Rohit Shetty, Sharon D’Souza, Viraj Vasavada, Kareeshma Wadia
International Journal of Keratoconus and Ectatic Corneal Diseases.2012; 1(3): 205.     CrossRef
Hemorrhagic Pituitary Macroadenoma: Characteristics, Endoscopic Endonasal Transsphenoidal Surgery, and Outcomes
Xiang Zhang, Wei Zhang, Luo-an Fu, Jin-xiang Cheng, Bo-lin Liu, Wei-dong Cao, Zhou Fei, Jian-ning Zhang, Wei-ping Liu, Hai-ning Zhen
Annals of Surgical Oncology.2011; 18(1): 246.     CrossRef
Pituitary Apoplexy Causing Internal Carotid Artery Occlusion -Case Report-
Isao CHOKYU, Naohiro TSUYUGUCHI, Takeo GOTO, Kimihiko CHOKYU, Masahiro CHOKYU, Kenji OHATA
Neurologia medico-chirurgica.2011; 51(1): 48.     CrossRef
Pituitary Apoplexy Presenting as Isolated Third Cranial Nerve Palsy with Ptosis : Two Case Reports
Won-Jin Cho, Sung-Pil Joo, Tae-Sun Kim, Bo-Ra Seo
Journal of Korean Neurosurgical Society.2009; 45(2): 118.     CrossRef
Pituitary apoplexy: evaluation, management, and prognosis
Sally Murad-Kejbou, Eric Eggenberger
Current Opinion in Ophthalmology.2009; 20(6): 456.     CrossRef