The Neovascularization Effect of Bone Marrow Stromal Cells in Temporal Muscle after Encephalomyosynangiosis in Chronic Cerebral Ischemic Rats.
Hyung Syup Kim, Hyung Jin Lee, In Seung Yeu, Jin Seok Yi, Ji Ho Yang, Il Woo Lee
J Korean Neurosurg Soc. 2008;44(4):249-255.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2008.44.4.249
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Experimental Animal Models for Moyamoya Disease: A Species-Oriented Scoping Review
Lei Cao, Yang Dong, Kaiwen Sun, Dongpeng Li, Hao Wang, Hongwei Li, Bo Yang
Frontiers in Surgery.2022;[Epub]     CrossRef
Combination of indirect revascularization and endothelial progenitor cell transplantation improved cerebral perfusion and ameliorated tauopathy in a rat model of bilateral ICA ligation
Kuo-Chuan Wang, Ling-Yu Yang, Jing-Er Lee, Vicent Wu, Te-Fu Chen, Sung-Tsang Hsieh, Meng-Fai Kuo
Stem Cell Research & Therapy.2022;[Epub]     CrossRef
Critical role of platelet-derived growth factor–α in angiogenesis after indirect bypass in a murine moyamoya disease model
Tomohide Hayashi, Seiji Yamamoto, Takeru Hamashima, Hisashi Mori, Masakiyo Sasahara, Satoshi Kuroda
Journal of Neurosurgery.2021; 134(5): 1535.     CrossRef
Experimental animal models for moyamoya disease and treatment: a pathogenesis-oriented scoping review
Michael S. Rallo, Omar Akel, Akhilesh Gurram, Hai Sun
Neurosurgical Focus.2021; 51(3): E5.     CrossRef
VEGF-PLGA controlled-release microspheres enhanced angiogenesis in encephalomyosynangiosis-based chronic cerebral hypoperfusion
Bin Zhao, Xiao-Yin Liu, Hong-Jun Ding, Lin Zhong, Yan Sun, Rujun Hong, Yuan-Yuan Qu, Jing-Jing Wang, Xi-Ping Yang, Yan Sun, Mei Lu, Hong-Tao Sun, Xiao-Hong Li
Journal of Clinical Neuroscience.2020; 81: 122.     CrossRef
A refined model of chronic cerebral hypoperfusion resulting in cognitive impairment and a low mortality rate in rats
Ahmed Mansour, Kuniyasu Niizuma, Sherif Rashad, Akira Sumiyoshi, Rie Ryoke, Hidenori Endo, Toshiki Endo, Kenichi Sato, Ryuta Kawashima, Teiji Tominaga
Journal of Neurosurgery.2019; 131(3): 892.     CrossRef
Combined gene therapy with vascular endothelial growth factor plus apelin in a chronic cerebral hypoperfusion model in rats
Masafumi Hiramatsu, Tomohito Hishikawa, Koji Tokunaga, Hiroyasu Kidoya, Shingo Nishihiro, Jun Haruma, Tomohisa Shimizu, Yuji Takasugi, Yukei Shinji, Kenji Sugiu, Nobuyuki Takakura, Isao Date
Journal of Neurosurgery.2017; 127(3): 679.     CrossRef
Indirect Bypass Surgery May Be More Beneficial for Symptomatic Patients with Moyamoya Disease at Early Suzuki Stage
Lin Wang, Cong Qian, Xiaobo Yu, Xiongjie Fu, Ting Chen, Chi Gu, Jingyin Chen, Gao Chen
World Neurosurgery.2016; 95: 304.     CrossRef
Role of a Burr Hole and Calvarial Bone Marrow-Derived Stem Cells in the Ischemic Rat Brain: A Possible Mechanism for the Efficacy of Multiple Burr Hole Surgery in Moyamoya Disease
Taek-kyun Nam, Seung-won Park, Yong-sook Park, Jeong-taik Kwon, Byung-kook Min, Sung-nam Hwang
Journal of Korean Neurosurgical Society.2015; 58(3): 167.     CrossRef
Bilateral internal carotid arteries ligation temporary impairs brain vasculaturev in young rats
Hui Gong, Liang Shu, Hai Xu, Ben Chen, Renling Mao, Fayong Zhang, Yun Wang
Autonomic Neuroscience.2013; 173(1-2): 39.     CrossRef
Synthesis and characterization of injectable, thermosensitive, and biocompatible acellular bone matrix/poly(ethylene glycol)‐poly (ε‐caprolactone)‐poly(ethylene glycol) hydrogel composite
Pei‐Yan Ni, Min Fan, Zhi‐Yong Qian, Jing‐Cong Luo, Chang‐Yang Gong, Shao‐Zhi Fu, Shuai Shi, Feng Luo, Zhi‐Ming Yang
Journal of Biomedical Materials Research Part A.2012; 100A(1): 171.     CrossRef
Serial Expression of Hypoxia Inducible Factor-1α and Neuronal Apoptosis in Hippocampus of Rats with Chronic Ischemic Brain
Chi-Ho Yu, Chang Taek Moon, Jung-Hyang Sur, Young Il Chun, Won-Ho Choi, Ji-Young Yhee
Journal of Korean Neurosurgical Society.2011; 50(6): 481.     CrossRef