Endoscopic Transforaminal Suprapedicular Approach in High Grade Inferior Migrated Lumbar Disc Herniation.
Hyeun Sung Kim, Chang Il Ju, Seok Won Kim, Jong Gue Kim
J Korean Neurosurg Soc. 2009;45(2):67-73.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2009.45.2.67
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Factors associated with incomplete clinical improvement in patients undergoing transforaminal endoscopic lumbar discectomy for lumbar disc herniation
Khanathip Jitpakdee, Yanting Liu, Young-jin Kim, Vit Kotheeranurak, Jin-sung Kim
European Spine Journal.2023; 32(8): 2700.     CrossRef
One-hole split endoscope technique for migrated lumbar disc herniation: a single-centre, retrospective study of a novel technique
Yuhong Zhang, Bo Feng, Huaxiu Ning, Guohua Dai, Weiliang Su, Huaiwang Lu, Peng Hu
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2023;[Epub]     CrossRef
Comparative analysis of percutaneous endoscopic interlaminar discectomy for highly downward-migrated disc herniation
Ran Li, Dongming Fu, Hao Han, Zihao Zhan, Yiang Wu, Bin Meng
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2023;[Epub]     CrossRef
A Novel Trajectory for a Transpedicular Approach in the Treatment of a Highly Downward-Migrated Lumbar Herniation with a Full Endoscopic Technique
Yi Jiang, Rujun Zuo, Shuai Yuan, Jian Li, Chang Liu, Jiexun Zhang, Ming Ma
Frontiers in Surgery.2022;[Epub]     CrossRef
Technical Considerations of the Transforaminal Approach for Lumbar Disk Herniation
Chang Il Ju
World Neurosurgery.2021; 145: 597.     CrossRef
Functional outcomes of full-endoscopic spine surgery for high-grade migrated lumbar disc herniation: a prospective registry-based cohort study with more than 5 years of follow-up
Christopher Wu, Ching-Yu Lee, Sheng Chi Chen, Shao-Keh Hsu, Meng-Huang Wu
BMC Musculoskeletal Disorders.2021;[Epub]     CrossRef
Massively prolapsed intervertebral disc herniation with interlaminar endoscopic spine system Delta endoscope: A case series
Sheng-Wei Meng, Chen Peng, Chuan-Li Zhou, Hao Tao, Chao Wang, Kai Zhu, Meng-Xiong Song, Xue-Xiao Ma
World Journal of Clinical Cases.2021; 9(1): 61.     CrossRef
Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy via Transforaminal Approach Combined with Interlaminar Approach for L4/5 and L5/S1 Two‐Level Disc Herniation
Zhi Zhou, Hai‐jian Ni, Wei Zhao, Guang‐fei Gu, Jia Chen, Yan‐jie Zhu, Chao‐bo Feng, Hao‐yu Gong, Yun‐shan Fan, Shi‐sheng He
Orthopaedic Surgery.2021; 13(3): 979.     CrossRef
Expanded Indications of Full Endoscopic Spine Sugery
Ajay Krishnan, Hyeun Sung Kim, Aditya Raj, Bharat R Dave
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2021; 6(Suppl 1): S130.     CrossRef
Endoscopic and Microscopic Interlaminar Discectomy for the Treatment of Far-Migrated Lumbar Disc Herniation: A Retrospective Study with a 24-Month Follow-Up
Fei Yang, Liangjuan Ren, Qingqing Ye, Jianhua Qi, Kai Xu, Rigao Chen, Xiaohong Fan
Journal of Pain Research.2021; Volume 14: 1593.     CrossRef
Full Endoscopic Transforaminal Lumbar Discectomy: A Literature Review
Guan-Chyuan Wang, Chien-Min Chen
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique.2021; 6(Suppl 1): S103.     CrossRef
Two-level percutaneous endoscopic lumbar discectomy for highly migrated upper lumbar disc herniation: A case report
Xin-Bo Wu, Zi-Hua Li, Yun-Feng Yang, Xin Gu
World Journal of Clinical Cases.2020; 8(1): 168.     CrossRef
Percutaneous Isthmus Foraminoplasty and Full-Endoscopic Lumbar Discectomy for Very Highly Upmigrated Lumbar Disc Herniation: Technique Notes and 2 Years Follow-Up
Zhen-Zhou Li, Shu-You Ma, Zheng Cao, Hong-Liang Zhao
World Neurosurgery.2020; 141: e9.     CrossRef
Transforaminal approach versus interlaminar approach
Jianjian Yin, Yuqing Jiang, Luming Nong
Medicine.2020; 99(25): e20709.     CrossRef
A Narrative Review of Development of Full-Endoscopic Lumbar Spine Surgery
Pang Hung Wu, Hyeun Sung Kim, Il-Tae Jang
Neurospine.2020; 17(Suppl 1): S20.     CrossRef
Current and Future of Endoscopic Spine Surgery: What are the Common Procedures we Have Now and What Lies Ahead?
Hyeun Sung Kim, Pang Hung Wu, Il-Tae Jang
World Neurosurgery.2020; 140: 642.     CrossRef
Percutaneous endoscopic transforaminal and interlaminar lumbar discectomy for cranially migrated disc hernia
A. M. Meredzhi, A. Yu. Orlov, A. S. Nazarov, Yu. V. Belyakov, T. V. Lalayan, S. B. Singaevskiy
Hirurgiâ pozvonočnika (Spine Surgery).2020; 17(3): 81.     CrossRef
Endoscopic interlaminar lumbar discectomy: How to decrease the learning curve
Sherif Elsayed Elkheshin, Ahmed Y. Soliman
Surgical Neurology International.2020; 11: 401.     CrossRef
The Usefulness of Percutaneous Endoscopic Technique in Multifocal Lumbar Pathology
Chul-Woo Lee, Kang-Jun Yoon
BioMed Research International.2019; 2019: 1.     CrossRef
Percutaneous Endoscopic Decompression in Lumbar Canal and Lateral Recess Stenosis – The Surgical Learning Curve
Chul-Woo Lee, Kang-Jun Yoon, Sung-Won Kim
Neurospine.2019; 16(1): 63.     CrossRef
Percutaneous Endoscopic Transforaminal Decompression in the Treatment of Patients with Migrated Lumbar Disc Herniation: A Retrospective Study
Yu Yao, Rongqing Qin, Qijie Feng, Xingjie Jiang, Pin Zhou, Ziyi Guo, Feng Zhang
World Neurosurgery.2019; 128: e562.     CrossRef
Comparison of Clinical Outcomes of Two-Level PELD and Foraminoplasty PELD for Highly Migrated Disc Herniations: A Comparative Study
Xinbo Wu, Guoxin Fan, Shisheng He, Xin Gu, Yunfeng Yang
BioMed Research International.2019; 2019: 1.     CrossRef
Full-Endoscopic Lumbar Foraminoplasty for Symptomatic Cement Leakage with Exiting Nerve Root Impingement
Christopher Wu, Ching-Yu Lee, Tsung-Jen Huang, Meng-Huang Wu
World Neurosurgery.2019; 132: 253.     CrossRef
Transforaminal Endoscopic Discectomy and Foraminoplasty for Treating Central Lumbar Stenosis
Bei‐xi Bao, Jian‐wei Zhou, Pan‐Feng Yu, Cheng Chi, Hua Qiang, Hui Yan
Orthopaedic Surgery.2019; 11(6): 1093.     CrossRef
Letter to the Editor Regarding “Percutaneous Full-Endoscopic Anterior Transcorporeal Procedure for Cervical Disc Herniation: A Novel Procedure and Early Follow-Up Study”
Zhi-Qiang Jia, Li-Tao Zhao, Xue-Qin Rong, Hai-Wen Lv, Xi-Jing He
World Neurosurgery.2018; 118: 385.     CrossRef
Transforaminal Epiduroscopic Basivertebral Nerve Laser Ablation for Chronic Low Back Pain Associated with Modic Changes: A Preliminary Open-Label Study
Hyeun Sung Kim, Nitin Adsul, Farid Yudoyono, Byapak Paudel, Ki Joon Kim, Sung Ho Choi, Jeong Hoon Kim, Sung Kyun Chung, Jeong-Hoon Choi, Jee-Soo Jang, Il-Tae Jang, Seong-Hoon Oh
Pain Research and Management.2018; 2018: 1.     CrossRef
Grading system for migrated lumbar disc herniation on sagittal magnetic resonance imaging: an agreement study
Y. Ahn, T. S. Jeong, T. Lim, J. Y. Jeon
Neuroradiology.2018; 60(1): 101.     CrossRef
Suprapedicular Circumferential Opening Technique of Percutaneous Endoscopic Transforaminal Lumbar Discectomy for High Grade Inferiorly Migrated Lumbar Disc Herniation
Hyeun Sung Kim, Farid Yudoyono, Byapak Paudel, Ki Joon Kim, Jee-Soo Jang, Jeong-Hoon Choi, Sung Kyun Chung, Jeong Hoon Kim, Il-Tae Jang, Seong-Hoon Oh, Jae Eun Park, Sol Lee
BioMed Research International.2018; 2018: 1.     CrossRef
Feasibility of Full Endoscopic Spine Surgery in Patients Over the Age of 70 Years With Degenerative Lumbar Spine Disease
Jeong Hoon Kim, Hyeun Sung Kim, Ankur Kapoor, Nitin Adsul, Ki Joon Kim, Sung Ho Choi, Jee-Soo Jang, Il-Tae Jang, Seong-Hoon Oh
Neurospine.2018; 15(2): 131.     CrossRef
Percutaneous Endoscopic Spine Surgery for Extruded Lumbar Disc Herniation
Mutombo Menga Arsene, Xiao-Tao Wu, Zan- Li Jiang, Lei Zhu
The Open Orthopaedics Journal.2018; 12(1): 482.     CrossRef
The Fate of Anterior Interosseous Nerve Syndrome
Myung-Jae Yoo, Hee-Chan Ahn, Jae-Sung Seo, Sang-Hyun Woo
Journal of the Korean Society for Surgery of the Hand.2017; 22(1): 49.     CrossRef
Transforaminal percutaneous endoscopic lumbar discectomy for very high-grade migrated disc herniation
Yong Ahn, Il-Tae Jang, Woo-Kyung Kim
Clinical Neurology and Neurosurgery.2016; 147: 11.     CrossRef
Suprapedicular Foraminal Endoscopic Approach to Lumbar Lateral Recess Decompression Surgery to Treat Degenerative Lumbar Spinal Stenosis
Ya-peng Wang, Wei Zhang, Bao-li Li, Ya-peng Sun, Wen-yuan Ding, Yong Shen
Medical Science Monitor.2016; 22: 4604.     CrossRef
Surgical Outcome of Percutaneous Endoscopic Interlaminar Lumbar Discectomy for Highly Migrated Disk Herniation
Chi H. Kim, Chun K. Chung, Ji W. Woo
Clinical Spine Surgery: A Spine Publication.2016; 29(5): E259.     CrossRef
Surgical Outcome of Two-Level Transforaminal Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy for Far-Migrated Disc Herniation
Xinbo Wu, Guoxin Fan, Xin Gu, Xiaofei Guan, Shisheng He
BioMed Research International.2016; 2016: 1.     CrossRef
Idiopathic Anterior Interosseous Nerve Dysfunction
Obinna J. Nzeako, Ramon Tahmassebi
The Journal of Hand Surgery.2015; 40(11): 2277.     CrossRef
Learning Curve of Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy Based on the Period (Early vs. Late) and Technique (in-and-out vs. in-and-out-and-in): A Retrospective Comparative Study
Sang-Soak Ahn, Sang-Hyeon Kim, Dong-Won Kim
Journal of Korean Neurosurgical Society.2015; 58(6): 539.     CrossRef
The Surgical Outcome and the Surgical Strategy of Percutaneous Endoscopic Discectomy for Recurrent Disk Herniation
Chi Heon Kim, Chun Kee Chung, Seil Sohn, Sungjoon Lee, Sung Bae Park
Journal of Spinal Disorders & Techniques.2014; 27(8): 415.     CrossRef
Symptomatic Post-Discectomy Pseudocyst after Endoscopic Lumbar Discectomy
Suk Hyung Kang, Seung Won Park
Journal of Korean Neurosurgical Society.2011; 49(1): 31.     CrossRef