Clinical Analysis of Novalis Stereotactic Radiosurgery for Brain Metastases.
Hae Won Gu, Moon Jun Sohn, Dong Joon Lee, Hye Ran Lee, Chae Heuck Lee, C Jin Whang
J Korean Neurosurg Soc. 2009;46(3):245-251.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2009.46.3.245
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparison of setup errors of immobilization devices for thoracic radiotherapy
Bao Wan, Bin Liang, Fukui Huan, Fengyu Lu, Wenbo Zhang, Yu Zhao, Tianhang Hong, Boyu Yang, Tantan Li, DongFu Chen, Qinfu Feng, Zefeng Xiao, Jima Lv, Nan Bi, Zongmei Zhou, Xin Feng, Wenyang Liu
Medical Dosimetry.2022; 47(4): 325.     CrossRef
Gamma Knife Radiosurgery for Brain Metastases from Breast Cancer
Kyung Il Jo, Young-Hyuck Im, Doo Sik Kong, Ho Jun Seol, Do-Hyun Nam, Jung-Il Lee
Journal of Korean Neurosurgical Society.2013; 54(5): 399.     CrossRef
Brain metastases as the first symptom of lung cancer: a clinical study from an Asian medical center
Jia Jin, Xinli Zhou, Xiaohua Liang, Ruofan Huang, Zhaohui Chu, Jingwei Jiang, Qiong Zhan
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2013; 139(3): 403.     CrossRef
Survival Outcomes after Whole Brain Radiation Therapy and/or Stereotactic Radiosurgery for Cancer Patients with Metastatic Brain Tumors in Korea: A Systematic Review
Min Kyung Hyun, Jin Seub Hwang, Jin Hee Kim, Ji Eun Choi, Sung Young Jung, Jong-Myon Bae
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.2013; 14(12): 7401.     CrossRef
A study of patients with brain metastases as the initial manifestation of their systemic cancer in a Chinese population
Jia Jin, Xinli Zhou, Xiaohua Liang, Ruofan Huang, Zhaohui Chu, Jingwei Jiang, Qiong Zhan
Journal of Neuro-Oncology.2011; 103(3): 649.     CrossRef
Apparatus dependence of normal brain tissue dose in stereotactic radiosurgery for multiple brain metastases
Lijun Ma, Paula Petti, Brian Wang, Martina Descovich, Cynthia Chuang, Igor J. Barani, Sandeep Kunwar, Dennis C. Shrieve, Arjun Sahgal, David A. Larson
Journal of Neurosurgery.2011; 114(6): 1580.     CrossRef