Little Response of Cerebral Metastasis from Hepatocellular Carcinoma to Any Treatments.
Jung Ho Han, Dong Gyu Kim, Jung Cheol Park, Hyun Tai Chung, Sun Ha Paek, Young Seob Chung
J Korean Neurosurg Soc. 2010;47(5):325-331.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2010.47.5.325
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Combination of Anti–Programmed Death 1 Therapy and Apatinib for a Patient with Hepatocellular Carcinoma and Brain Metastasis: Case Report and Literature Review
Yufei Liu, Shuyu Hao, Nan Ji, Jiangfei Wang, Liwei Zhang
World Neurosurgery.2020; 143: 114.     CrossRef
Concurrent hepatocellular carcinoma metastasis to stomach, colon, and brain: A case report
Ryounggo Kim, Jooyweon Song, Sang Bum Kim
World Journal of Clinical Cases.2020; 8(16): 3534.     CrossRef
Control of intracranial disease is associated with improved survival in patients with brain metastasis from hepatocellular carcinoma
Hee Chul Nam, Pil Soo Sung, Do Seon Song, Jung Hyun Kwon, Soon Woo Nam, Dong Jin Yoon, Jeong Won Jang, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon, Seok Whan Moon, Hong Seok Jang, Jae-Sung Park, Sin-Soo Jeun, Yong-Kil Hong, Si Hyun Bae
International Journal of Clinical Oncology.2019; 24(6): 666.     CrossRef
The impact of liver resection on survival outcomes of hepatocellular carcinoma patients with extrahepatic metastases: A propensity score matching study
Kai Mao, Yongcong Yan, Jianlong Zhang, Jie Wang, Ruomei Wang, Xiaojuan Ling, Yingyue Liu, Wan Yee Lau, Shuai Jiang, Jieqiong Liu, Zhiyu Xiao
Cancer Medicine.2018; 7(9): 4475.     CrossRef
Clinical features of brain metastases from hepatocellular carcinoma using gamma knife surgery
Akiyoshi Ogino, Tatsuo Hirai, Toru Serizawa, Atsuo Yoshino
Acta Neurochirurgica.2018; 160(5): 997.     CrossRef
Tumor markers for early diagnosis for brain metastasis of hepatocellular carcinoma: A case series and literature review for effective loco-regional treatment
Kenya Kamimura, Yuji Kobayashi, Yoshifumi Takahashi, Hiroyuki Abe, Daisuke Kumaki, Takeshi Yokoo, Hiroteru Kamimura, Norihiro Sakai, Akira Sakamaki, Satoshi Abe, Masaaki Takamura, Hirokazu Kawai, Satoshi Yamagiwa, Shuji Terai
Cancer Biology & Therapy.2017; 18(2): 79.     CrossRef
Brain metastases from hepatocellular carcinoma: recent advances and future avenues
Shanshan Wang, Anqiang Wang, Jianzhen Lin, Yuan Xie, Liangcai Wu, Hanchun Huang, Jin Bian, Xiaobo Yang, Xueshuai Wan, Haitao Zhao, Jiefu Huang
Oncotarget.2017; 8(15): 25814.     CrossRef
Simultaneous multitarget radiotherapy using helical tomotherapy and its combination with sorafenib for pulmonary metastases from hepatocellular carcinoma
Taiwei Sun, Jian He, Shumin Zhang, Jing Sun, Mengsu Zeng, Zhaochong Zeng
Oncotarget.2016; 7(30): 48586.     CrossRef
Role of radiotherapy in the management of hepatocellular carcinoma: A systematic review
Maria-Aggeliki Kalogeridi
World Journal of Hepatology.2015; 7(1): 101.     CrossRef
Post-treatment intracranial hemorrhage of brain metastases from hepatocellular carcinoma
Kyung Su Kim, Kyubo Kim, Eui Kyu Chie, Yoon Jun Kim, Jung Hwan Yoon, Hyo-Suk Lee, Sung W. Ha
Radiation Oncology Journal.2015; 33(1): 36.     CrossRef
Brain metastasis from hepatocellular carcinoma: The impact of radiotherapy on control of intracranial hemorrhage
Yushi Yamakawa, Michihisa Moriguchi, Takeshi Aramaki, Koichi Mitsuya, Koiku Asakura, Akihiro Sawada, Masahiro Endo, Yoko Nakasu
Hepatology Research.2015; 45(11): 1071.     CrossRef
Concomitant Subdural Hemorrhage and Intracerebral Hemorrhage due to Brain Metastasis of the Hepatocellular Carcinoma
Se Youn Jang, Choong Hyun Kim, Jin Hwan Cheong, Jae Min Kim
Brain Tumor Research and Treatment.2015; 3(1): 48.     CrossRef
Prognostic stratification of brain metastases from hepatocellular carcinoma
Kyung Su Kim, Kyubo Kim, Eui Kyu Chie, Yoon Jun Kim, Jung Hwan Yoon, Hyo-Suk Lee, Sung W. Ha
Journal of Neuro-Oncology.2014; 120(1): 209.     CrossRef
Leptomeningeal metastasis from hepatocellular carcinoma with other unusual metastases: a case report
Zhenyu Pan, Guozi Yang, Tingting Yuan, Xiaochuan Pang, Yongxiang Wang, Limei Qu, Lihua Dong
BMC Cancer.2014;[Epub]     CrossRef
Stereotactic radiosurgery for brain metastases from hepatocellular carcinoma
Jung Ho Han, Dong Gyu Kim, Hyun-Tai Chung, Sun Ha Paek, Chul-Kee Park, Chae-Yong Kim, Young-Hoon Kim, Hee-Won Jung
Journal of Neuro-Oncology.2013; 115(1): 45.     CrossRef
Brain metastasis from hepatocellular carcinoma: the role of surgery as a prognostic factor
Moon-Soo Han, Kyung-Sub Moon, Kyung-Hwa Lee, Sung-Bum Cho, Sa-Hoe Lim, Woo-Youl Jang, Tae-Young Jung, In-Young Kim, Shin Jung
BMC Cancer.2013;[Epub]     CrossRef
Survival Outcomes after Whole Brain Radiation Therapy and/or Stereotactic Radiosurgery for Cancer Patients with Metastatic Brain Tumors in Korea: A Systematic Review
Min Kyung Hyun, Jin Seub Hwang, Jin Hee Kim, Ji Eun Choi, Sung Young Jung, Jong-Myon Bae
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.2013; 14(12): 7401.     CrossRef
Brain metastases from gastrointestinal tumours: Tailoring the approach to maximize the outcome
Jessica Menis, Caterina Fontanella, Alessandro Follador, Gianpiero Fasola, Giuseppe Aprile
Critical Reviews in Oncology/Hematology.2013; 85(1): 32.     CrossRef
Brain metastases from hepatocellular carcinoma: clinical features and prognostic factors
Xiao-Bing Jiang, Chao Ke, Guan-Hua Zhang, Xiang-Heng Zhang, Ke Sai, Zhong-Ping Chen, Yong-Gao Mou
BMC Cancer.2012;[Epub]     CrossRef
Therapie von Hirnmetastasen und Meningeosis neoplastica
L.-O. Mügge, A. Schüler, A. Hochhaus
Der Onkologe.2011; 17(4): 292.     CrossRef