Segmental Artery Injury Following Percutaneous Vertebroplasty Using Extrapedicular Approach.
Dong Hwa Heo, Yong Jun Cho
J Korean Neurosurg Soc. 2011;49(2):131-133.     DOI: https://doi.org/10.3340/jkns.2011.49.2.131
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Case report: Shock after percutaneous vertebroplasty of the 5th thoracic vertebra
Shenshen Hao, Xin Yu, Laihao Li, Shuai Liu, Hongke Li, Shengli Dong, Xinhao Cao
Frontiers in Surgery.2023;[Epub]     CrossRef
Intracept technique at adjacent levels to fusions with pedicle screws
David Stolzenberg, Paul M. Kitei, David Tran, Ryan Pfeifer
Interventional Pain Medicine.2023; 2(2): 100261.     CrossRef
Unilaterally extrapedicular versus transpedicular kyphoplasty in treating osteoporotic lumbar fractures: a randomized controlled study
Hao Hong, Jun Li, Haoyang Ding, Yi Deng, Zhongliang Deng, Qilong Jiang
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2023;[Epub]     CrossRef
Percutaneous transpedicular intracorporeal cage grafting for Kümmell disease
Hyun-Jin Park, Hyoung-Bok Kim, Ki-Han You, Min-Seok Kang
Acta Neurochirurgica.2022; 164(7): 1891.     CrossRef
A Novel Trajectory for a Transpedicular Approach in the Treatment of a Highly Downward-Migrated Lumbar Herniation with a Full Endoscopic Technique
Yi Jiang, Rujun Zuo, Shuai Yuan, Jian Li, Chang Liu, Jiexun Zhang, Ming Ma
Frontiers in Surgery.2022;[Epub]     CrossRef
A Comparison Between Modified Unilateral Extrapedicular and Bilateral Transpedicular Percutaneous Kyphoplasty in the Treatment of Lumbar Osteoporotic Vertebral Compression Fracture
Di Zhu, Junnan Hu, Lei Wang, Jichao Zhu, Song Ma, Baoge Liu
World Neurosurgery.2022; 166: e99.     CrossRef
Development of paravertebral pseudoaneurysms following vertebral augmentation: a report of two cases
David Nam, Michele H. Johnson, Hamid Mojibian, Ryan M. Hebert, Joshua Cornman-Homonoff
Clinical Imaging.2022; 90: 39.     CrossRef
An anatomical feasibility study using CTA reconstruction for modified percutaneous lumbar vertebroplasty
Jianbiao Xu, Shali Fan, Yu Ni, James Reeves Mbori Ngwayi, Daniel Edward Porter, Jun Guo
BMC Musculoskeletal Disorders.2022;[Epub]     CrossRef
Efficacy and Safety of the Safe Triangular Working Zone Approach in Percutaneous Vertebroplasty for Spinal Metastasis
Bi Cong Yan, Yan Feng Fan, Qing Hua Tian, Tao Wang, Zhi Long Huang, Hong Mei Song, Ying Li, Lei Jiao, Chun Gen Wu
Korean Journal of Radiology.2022; 23(9): 901.     CrossRef
A modified trajectory of kyphoplasty via superior pedicle notch for osteoporotic vertebral compression fractures: Technique note and clinical result
Yi Jiang, Jian Li, Shuai Yuan, Rujun Zuo, Chang Liu, Jiexun Zhang, Ming Ma
Frontiers in Surgery.2022;[Epub]     CrossRef
An anatomical study of transpedicular vs. extrapedicular approach for kyphoplasty and vertebroplasty in the thoracic spine
Rupert Schupfner, Katarina Koniarikova, Christian Pfeifer, Peter Grechenig, Bore Bakota, Mario Staresinic, Michael Alexander Kerner, Michael Müller
Injury.2021; 52: S63.     CrossRef
The puncture methods of extrapedicular PVP (PKP): A narrative review
Hong Zhang, Bin Zhao, Lei Luo, Pei Li, Chen Zhao, Dianming Jiang, Qiang Zhou, Liehua Liu
Interdisciplinary Neurosurgery.2021; 25: 101250.     CrossRef
A Modified Transverse Process-Pedicle Approach Applied to Unilateral Extrapedicular Percutaneous Vertebroplasty
Yunyun Zhuo, Liehua Liu, Haoming Wang, Pei Li, Qiang Zhou, Yugang Liu, Sidong Yang
Pain Research and Management.2021; 2021: 1.     CrossRef
Simple Fluoroscopy-Guided Transforaminal Lumbar Puncture: Safety and Effectiveness of a Coaxial Curved-Needle Technique in Patients with Spinal Muscular Atrophy and Complex Spines
J.P. Jacobson, B.C. Cristiano, D.R. Hoss
American Journal of Neuroradiology.2020; 41(1): 183.     CrossRef
Modified extrapedicular kyphoplasty for the treatment of lumbar compression fracture
Li-Min Wang, Feng-Yu Liu, Kuan Lu, Zhao Liu, Shu-Bing Hou, Xian-Ze Sun
Medicine.2020; 99(6): e19053.     CrossRef
Segmental T12 Vertebral Artery Injury Treated by Endovascular Coil Placement after Kyphoplasty for Symptomatic Spinal Angioma. Case Report of a Minimal Invasive Solution for a Complication of a Minimally Invasive Spine Procedure
José Antonio Soriano Sánchez, Máximo de Zavalía, Manuel Eduardo Soto García, Manuel Rodríguez García, Sergio Soriano Solís, Roberto Castañeda Gaxiola, Manuel Guerrero Hernández, Enrique Raúl Flores Soria, José Alberto Israel Romero Rangel
World Neurosurgery.2020; 141: 137.     CrossRef
Iatrogenic Lumbar Artery Injury in Spine Surgery: A Literature Review
Liehua Liu, Nan Li, Qian Wang, Haoming Wang, Yuexiang Wu, Weidong Jin, Qiang Zhou, Zili Wang
World Neurosurgery.2019; 122: 266.     CrossRef
An anatomical study on lumbar arteries related to the extrapedicular approach applied during lumbar PVP (PKP)
Liehua Liu, Shiming Cheng, Qian Wang, Qiang Liang, Yong Liang, Weidong Jin, Qiang Zhou, Zili Wang, Dennis Maiman
PLOS ONE.2019; 14(3): e0213164.     CrossRef
The Clinical Effect of Kyphoplasty Using the Extrapedicular Approach in the Treatment of Thoracic Osteoporotic Vertebral Compression Fracture
Jun Ge, Xiaoqiang Cheng, Peng Li, Huilin Yang, Jun Zou
World Neurosurgery.2019; 131: e284.     CrossRef
A study on the puncture method of extrapedicular infiltration anesthesia applied during lumbar percutaneous vertebroplasty or percutaneous kyphoplasty
Liehua Liu, Haoming Wang, Jiangang Wang, Qian Wang, Yu Pu, Zili Wang, Yuexiang Wu, Yuan Xu, Weidong Jin
Medicine.2019; 98(33): e16792.     CrossRef
Kambin triangle approach in percutaneous vertebroplasty for the treatment of osteoporotic vertebral compression fractures
Ye-Feng Wang, Jun Shen, Suo-Yuan Li, Xiao Yu, Tian-Ming Zou
Medicine.2019; 98(44): e17857.     CrossRef
The Comparison of the Application of Percutaneous Transpedicular and Extrapedicular Vertebroplasty
Necati Ucler, Şeyho C. Yucetas, Tuncay Ates, Hakan Cakin
Neurosurgery Quarterly.2016; 26(2): 116.     CrossRef